Debatt: Skydda Faluns utvecklingsområden mot mineralprospektering

Samhället behöver metaller, men det finns ett pris. Till Bergsstaten inkommer kontinuerligt ansökningar om undersökningstillstånd enligt minerallagen som berör stora ytor och tusentals människor i Falu kommun. I dagsläget finns sju brytningstillstånd för gruvor väster om Grycksbo och en under sjön Stora Aspan. För att dessa ska aktiveras krävs större malmvolymer än vad som idag […]

Läs mer

OMVAL – partiernas bästa förslag för att minska utsläppen av växthusgaser i Falun

Redovisning av partiernas förslag (klicka för att läsa) Bakgrund till Naturskyddsföreningens fråga till partierna Enligt FNs klimatpanel är världen på väg mot 3-4 graders uppvärmning innan seklets slut om inget drastiskt görs, ju närmare polerna desto högre uppvärmning. För Sverige innebär detta ca 5-7 graders uppvärmning. För att klara 1,5 grad – vilket i sig […]

Läs mer

Kommunfullmäktige i Falun sa ja till medborgarförslag om klimatarbete

Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 7:e februari sa politikerna, efter en lång debatt, ja till ett medborgarförslag som handlar om hur man ska få bukt med kommunorganisationens egna utsläpp av klimatförstörande gaser. Ett förslag som kan få stor betydelse för klimatarbetet i Falun. Inte bara i den egna organisation, utan också genom spridningseffekter i samhället, genom […]

Läs mer

Vi måste skydda dricksvattnet!

Vi vill uppmärksamma dig på att det finns ett undersökningstillstånd för gruvbrytning i ett område mellan Vika och ned mot Långhag där bland annat Svärdsjöåsen finns, som är en viktig och skyddsvärd grundvattenförekomst. Både Länsstyrelsen och SGU (Sveriges geologiska undersökning) menar att grundvattnet längs med Svärdsjöåsen i det aktuella området har hög sårbarhet. Ändå har […]

Läs mer

Faluns vägval inför framtiden

Naturskyddsföreningen i Falun vill ge plats åt miljö- och klimatfrågorna inför valet. Vi anser att kommunen har en mycket viktig roll att spela i det nödvändiga omställningsarbetet mot ett hållbart samhälle. Därför har vi bjudit in alla partier i kommunfullmäktige till ett samtal i anslutning till att teaterföreställningen Grismanifestet ges i Falun, på Gamla Elverket, […]

Läs mer

Upptakt inför valet, 15 mars

Den 9 september är det val. Naturskyddsföreningen i Falun vill granska vilka miljölöften de olika partierna i kommunfullmäktige är beredda att ge, och vilka frågor de avser att driva under kommande mandatperiod. Den 15 mars kl 19.00 är alla medlemmar välkomna för att diskutera och dra upp riktlinjer för det arbetet. Vi ses hemma hos […]

Läs mer

Miljövänliga veckan 2017

Naturskyddsföreningens årliga ”Miljövänliga veckan” handlar i år om hygienprodukter med extra fokus på tvål. Vi svenskar gör av med nästan 9 liter tvål per person och år. Det blir sammantaget väldigt mycket tvål och många ämnen som vi egentligen varken vill ha på kroppen eller vill skölja ut i naturen. I vanliga hygienprodukter, till exempel […]

Läs mer

Planeringsträff Miljövänliga veckan, 21 sept

Här kommer en hälsning från Birgitta i Falukretsen, som är engagerad i miljövänliga veckan, som infaller v 40 varje år: Hej, Naturskyddsföreningens Miljövänliga Vecka närmar sig, vecka 40, 30 sept. – 8 okt. I år är fokus på tvålen! Målet med kampanjen ”Fräsch på riktigt” är att fler ska välja miljömärkt tvål, schampo och andra […]

Läs mer

Synpunkter på fördjupad översiktsplan

Naturskyddsföreningen i Falun har granskat kommunens förslag till fördjupad översiktsplan för Falu tätort. Vi har varit en grupp på åtta personer som under ett antal kvällar, och med arbete däremellan, satt oss in i framtidsplanen för stadens utveckling. Nya bostäder, industriområden, hur grönområden behandlas och hur trafiklösningar ska tillgodose våra behov är några av de […]

Läs mer