Enkät om miljöfrågorna inför valet 2018

För att ge plats åt miljö- och klimatfrågorna inför valet bjöd vi in alla partier i kommunfullmäktige till två offentliga samtal, 17 och 18 maj. Nu har vi också följt upp frågorna i en valenkät. Och idag skriver vi om vår partigranskning på DT Debatt.

Läs om samtal och valenkät på DT Debatt (25/6) >>

– Samtliga nio partier i kommunfullmäktige har svarat på enkäten, och åtta partier deltog i de offentliga samtalen. Det är mycket glädjande, det tyder på ett intresse att prioritera miljö- och klimatfrågorna inför valet, menar Christine Riedwyl, ordförande för Naturskyddsföreningen i Falun.

Genom granskningen vill vi ge vägledning åt de väljare som tycker att dessa frågor är viktiga. Men även ur föreningens eget perspektiv – inför vårt fortsatta arbete med opinionsbildning och politisk påverkan – ser vi ett stort värde i att få veta mer om partiernas ställningstaganden i olika frågor.

Naturskyddsföreningens valenkät 2018: ta del av partiernas svar här >>

Frågorna i enkäten behandlar följande områden:

1. Hur antar Falun klimatutmaningen? (s. 1)
2. Klimatpåverkan från livsmedel (s. 5)
3. Cykelplan för Falu kommun (s. 8)
4. Andelsägd solcellspark i Falun (s. 10)
5. Hållbart byggande (s. 12)
6. Skog och biologisk mångfald (s. 15)
7. Cirkulär ekonomi (s. 18)
8. Regionalt, nationellt och europeiskt perspektiv (s. 21)