Kommunfullmäktige i Falun sa ja till medborgarförslag om klimatarbete

Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 7:e februari sa politikerna, efter en lång debatt, ja till ett medborgarförslag som handlar om hur man ska få bukt med kommunorganisationens egna utsläpp av klimatförstörande gaser. Ett förslag som kan få stor betydelse för klimatarbetet i Falun. Inte bara i den egna organisation, utan också genom spridningseffekter i samhället, genom anställda, upphandlade företag och att privatpersoner ges ett bättre klimatval.

Förslaget har arbetats fram av tre engagerade medlemmar i Naturskyddsföreningen i Falun; Anders Gottberg, Chris Bales och Birgitta Johansson. Man har bland annat intervjuat klimathandläggare och andra nyckelpersoner i ett antal kommuner och frågat hur man gör där, läst in mängder av dokument om strategier och praktiska exempel, samt tagit del av statistiska data. Den egna utredningen presenteras i en rapport, som lämnades in som en bilaga till medborgarförslaget

Det finns en stor enighet i alla partier om att utsläpp från transporter för närvarande är den största utmaningen för att få ner koldioxidutsläppen. Transporterna står för ca 70% av de totala utsläppen i kommunen. Kommunen själv är den största arbetsgivaren med flera tusen anställda. I förslaget vill man se en noggrann kartläggning av bland annat arbetspendlingen och hur man ska hantera denna. Man vill även att man har genomtänkta, samverkande system för resor, upphandling av fordon och tjänster som genererar utsläpp, inte minst för arbetsmaskiner. Åtgärderna ska regelbundet följas upp för att kunna nå de mål som finns. De ska vara tydligt för alla inblandade och förankrade inom hela kommunkoncernen, ledning såväl som alla andra anställda. Alla ska förstå vad deras dagliga val betyder i klimatarbetet. I rapporten visar man att samverkande åtgärder är viktiga för att en klimatkompensationsmodell ska vara effektiv. Då blir verksamheten billigare och mer resurser kan läggas på kärnverksamheten.

Kommunens beslut är naturligtvis glädjande säger Birgitta, som också är styrelseledamot i Naturskyddsföreningen i Falun. Enligt FNs klimatpanel är världen på väg mot minst 3 graders uppvärmning innan seklets slut om inget drastiskt görs. För att klara 1,5 grad – vilket i sig ger allvarliga konsekvenser- måste utsläppen halveras till 2030 – om 12 år. Det betyder att vi – inklusive Falu kommun – inte kan vänta med skarpa åtgärder. Läget är allvarligt!

Vi kommer att hålla tummen i ögat på kommunledningen så att förslagen verkligen genomförs.

Läs mer om vad som hände under kommunfullmäktiges sammanträde >>

Läs medborgarförslaget >>

Läs rapporten: Klimatkompensation för samhällsbetalda resor >>