Faluns vägval inför framtiden

Naturskyddsföreningen i Falun vill ge plats åt miljö- och klimatfrågorna inför valet. Vi anser att kommunen har en mycket viktig roll att spela i det nödvändiga omställningsarbetet mot ett hållbart samhälle. Därför har vi bjudit in alla partier i kommunfullmäktige till ett samtal i anslutning till att teaterföreställningen Grismanifestet ges i Falun, på Gamla Elverket, nu i maj.

Den 17 maj kl 18.30 ges en föreställning öppen för allmänheten och den 18 maj på förmiddagen kommer elever från gymnasieskolan Falu Fri att se föreställningen. Båda föreställningarna följs av ett samtal där de inbjudna politikerna ges chans att diskutera angelägna miljö- och klimatfrågor med varandra och publiken.

Läs mer om teaterföreställning och politikersamtal 17 maj >>

Naturskyddsföreningen i Falun har också ställt frågor till de lokala partierna i en valenkät (se nedan). Partiernas svar kommer att publiceras här på föreningens webbsida och vi hoppas också kunna föra ut dem i media. Enkätresultat och debatt är tänkta att ge vägledning för de natur- och miljöintresserade väljarna i Falun. Naturskyddsföreningen kommer att följa upp partiernas enkätsvar under nästa mandatperiod.

Här hittar du enkäten som partierna besvarar