Vi måste skydda dricksvattnet!

Vi vill uppmärksamma dig på att det finns ett undersökningstillstånd för gruvbrytning i ett område mellan Vika och ned mot Långhag där bland annat Svärdsjöåsen finns, som är en viktig och skyddsvärd grundvattenförekomst. Både Länsstyrelsen och SGU (Sveriges geologiska undersökning) menar att grundvattnet längs med Svärdsjöåsen i det aktuella området har hög sårbarhet. Ändå har Bergmästaren beviljat undersökningstillstånd. Sista dagen att överklaga är den 30 oktober 2018. Vi har tagit fram ett förslag till överklagan som du kan ta del av och använda. Nedan finns också ett dokument med mer information om den aktuella prospekteringen och hur den kan överklagas.

Mer information om mineralprospektering i Säter och Falun >>

Förslag på utformning av överklagan >>
Dokumentet är i PDF-format, kontakta Lena Hansson för ett redigerbart format där du kan komplettera med dina uppgifter: lena_lmh@hotmail.com telefon, 073 800 64 08