Enkät inför valet 2022

Sommarens extrema torka tillsammans med kraftiga skyfall i olika delar av världen visar på de stora utmaningar vår värld står inför på grund av den globala uppvärmningen.  Det finns ingen tid att vänta med kraftfulla åtgärder, inte heller i Falu kommun.

Naturskyddsföreningen i Falun har under det senaste decenniet vid ett flertal tillfällen efterlyst tydligare åtgärdsplaner och uppföljningar från kommunen när det gäller det lokala natur- , klimat- och miljöarbetet. Föregående mandatperiod med styre till vänster bjöd på små försiktiga, men otillräckliga framsteg. Under det borgerliga styret under innevarande mandatperiod har miljöarbetet fortsatt i blygsam takt. Vi behöver öka tempot, så låna din röst till klimat och miljö. Glöm inte att du också kan personrösta på en kandidat som är känd för sitt miljöengagemang.

Vi har ställt ett antal frågor till samtliga partier om vad de tänker göra om de får bestämma. Vi har även bett partierna att beskriva de tre viktigaste områdena/åtgärderna som man vill driva för att minska klimatpåverkan under de två närmaste mandatperioderna. Vår utvärdering berör bara sådant som tillhör kommunens uppgifter. Övergripande områden lämnar vi till rikspolitiken.

Svaren har värderats av Naturskyddsföreningen och sedan poängbedömts. De största ambitionerna finner vi hos Miljöpartiet och Vänsterpartiet. Kristdemokraterna lämnar så svaga svar att de hamnar utanför pallen. Liberalerna hamnar helt utanför eftersom partiet har valt att inte svara, trots upprepade påminnelser. Vi tolkar det som att miljö och klimatfrågor är oprioriterade frågor för dem.

Mer detaljerad info kan läsas via länkarna nedan:

Sammanfattning och värdering av enkätsvar

Så här svarar partierna

Fullständiga enkätsvar Falun 2022

Debattartikel i DD med anledning av enkäten:

Ambitionerna för miljö- och klimat i Falun har granskats (Dalademokraten-debatt 3e september)