Kontakta oss

Naturskyddsföreningen i Falun
c/o Studiefrämjandet
Magasinsgatan 27
791 70 Falun

Mail:  falun@naturskyddsforeningen.se

Naturskyddsföreningens styrelse för 2024-2025

Christine Riedwyl, ordförande
christine.riedwyl.g@gmail.com, 070-295 51 60

Chris Bales
chris.bales@telia.com 070-338 64 99

Eva Bååth-Holmqvist
evabth@yahoo.se, 070-681 19 49

Jon Frank

Birgitta Johansson
birgitta_falun@hotmail.com, 070-651 41 07

Petter Cohen  – Ansvarig för skogsfrågor
pettercohen@gmail.com, 0739-394322

Benny Westerlund

Suppleant:

Karin Enocson

Från vänster: Karin, Eva, Christine, Chris, Birgitta, Jon, Benny och Petter

Här följer en presentation av styrelsemedlemmarna:

Christine Riedwyl är ordförande i föreningen och bor i Falun sedan 1991, innan dess i Schweiz. Återhämtning och ny kraft hämtar hon helst i olika friluftsaktiviteter i gott sällskap. Att engagera sig i Naturskyddsföreningen lokalt är ett sätt att hantera frustrationen över slöseriet med jordens resurser. Kraften att förändra får Christine uppleva i vår handlingskraftiga, utåtriktade och nytänkande styrelse. Sin energi i föreningsarbetet lägger hon mest på att påverka konsumtionsmönster, genom att till exempel arrangera den årliga klädbytardagen. Christine anser att det är viktigt att samarbeta med olika aktörer för att vara framgångsrik i arbetet för en omställning av samhället.

Chris Bales har bott i sju olika länder under sina 62 år, hälften i Falu kommun. Jobbar som forskare, projektledare och lärare på högskolan med solenergi och energieffektivisering som sina huvudområden, något som kan vara av nytta för föreningen och styrelsen. Har jobbat i Antarktis som meteorologisk observatör och är mycket intresserad av klimatfrågor och vädret överlag. Chris brinner för en hållbar stadsutveckling och tycker att det är viktigt för föreningen att jobba med samhällsekonomiska frågor såväl som med energi- och klimatfrågor. Här är transporterna och konsumtionen den största utmaningen.

Eva Bååth-Holmqvist är 71 år, pensionerad lärare och sedan flera år engagerad i natursnokarna. Hon ordnar bland annat naturutflykter med barn och föräldrar. Eva anser att det är viktigt att folk kommer ut i naturen.

Jon Frank är en av två ansvariga för föreningens hemsida. Han är utbildad nationalekonom och jobbar för tillfället som analytiker på Region Dalarna. Jon är engagerad och driven som person och har ett brinnande intresse för frågor som rör hållbarhet och klimat. Han anser att utmaningarna kopplade till biologisk mångfald, hållbarhet, klimat och samhällsutveckling är de viktigaste för Naturskyddsföreningen.

Birgitta Johansson är född i Norrbotten, men har bott i Falun i flera decennier. Har de senaste åren arbetat som egenföretagare med kvalitets- och miljörevisioner vid olika företag i Sverige och har en bakgrund inom skogsindustrin där hon bl a jobbat med miljöfrågor. Birgitta har sedan lång tid varit engagerad i olika miljöorganisationer och anser att samhällets klimatomställning, i bred bemärkelse, är vår största utmaning. Hon vill på olika plan bidra till en omställning – handla miljövänligt, lokalt påverkansarbete, naturupplevelser, lyfta fram goda exempel.

Petter Cohen 38 år, arbetar i egen firma som fotograf med arkitektur och porträtt som speciella objekt. Har sen tidigare en erfarenhet av journalistiskt arbete. Var med i Naturskyddsföreningen fram till dess att han flyttade från Falun efter gymnasieåren. Petter har föreningsvana och det senaste uppdraget var som medlems- och ekonomiansvarig i en ateljéförening. Han vill vara suppleant under 2021 för att lära känna föreningen igen och för att se om föreningsarbetet går att förena med jobbsituationen. Petters stora intresse är att var ute i naturen och han vill gärna hjälpa till att stoppa utnyttjandet av den. Här i Falun bekymrar behandlingen av skogen och är intresserad av jobba med en samhällsomvandling som skyddar den.

Benny Westerlund studerar till kyl- och värmepumpstekniker på distans. Han är uppväxt i Uppland men har bott i norra USA i flera år, där han har studerat miljövetenskap och arbetat med energieffektivisering som installatör och energirådgivare. På fritiden har han engagerat sig i frågor kring lokalproducerad mat och tillgång till cykel- och gångleder. Sedan en tid bor Benny i Falun och vill se att stadens utveckling sker med klimatsmarta lösningar i fokus, särskilt när det gäller energi och transport.

Suppleant:

Karin Enocson bodde i många år i Stockholmstrakten, men längtade till en lugnare miljön och flyttade för 8 år sedan tillbaka tillbaka till Falun där hon växte upp. Är grundskollärare och arbetar på mellanstadiet några år till, innan det är dags för pension. Karin är mångårig medlem i Naturskyddsföreningen och har ett allmänt intresse av miljöfrågor. Det som engagerar henne mest är frågor rörande konsumtion, återvinning och återbruk. När det gäller föreningsuppdrag vill hon framförallt arbeta med praktiska uppgifter.