Kontakta oss

Naturskyddsföreningen i Falun
c/o Studiefrämjandet
Magasinsgatan 27
791 70 Falun

 

Naturskyddsföreningens styrelse för 2022-2023

Christine Riedwyl, ordförande
christine.riedwyl.g@falubo.se, 070-295 51 60

Chris Bales
chris.bales@telia.com 070-338 64 99

Eva Bååth-Holmqvist
evabth@yahoo.se, 070-681 19 49

Jon Frank

Birgitta Johansson
birgitta_falun@hotmail.com, 070-651 41 07

Madelaine Johansson
johanssonmadelaine62@gmail.com, 0722-526061

Petter Cohen 
pettercohen@gmail.com

Suppleant:

Elin Norberg

 

 

Här följer en presentation av styrelsemedlemmarna:

Christine Riedwyl är ordförande i föreningen och bor i Falun sedan 1991, innan dess i Schweiz. Återhämtning och ny kraft hämtar hon helst i olika friluftsaktiviteter i gott sällskap. Att engagera sig i Naturskyddsföreningen lokalt är ett sätt att hantera frustrationen över slöseriet med jordens resurser. Kraften att förändra får Christine uppleva i vår handlingskraftiga, utåtriktade och nytänkande styrelse. Sin energi i föreningsarbetet lägger hon mest på att påverka konsumtionsmönster, genom att till exempel arrangera den årliga klädbytardagen. Christine anser att det är viktigt att samarbeta med olika aktörer för att vara framgångsrik i arbetet för en omställning av samhället.

Chris Bales har bott i sju olika länder under sina 59 år, nästan hälften därav i Falu kommun. Jobbar som forskare, projektledare och lärare på högskolan med solenergi och energieffektivisering som sina huvudområden, något som kan vara av nytta för föreningen och styrelsen. Har jobbat i Antarktis som meteorologisk observatör och är mycket intresserad i klimatfrågor och vädret överlag. Var för länge sedan aktiv i Greenpeace (mest i Nya Zeeland). Vill arbeta för en hållbar stadsutveckling. Tycker att det är viktigt för föreningen att jobba med samhällsekonomiska frågor såväl som med energi- och klimatfrågor. Här är transporterna och konsumtionen den största utmaningen.

Eva Bååth-Holmqvist är 71 år, pensionerad lärare och sedan flera år engagerad i natursnokarna. Hon ordnar bland annat naturutflykter med barn och föräldrar. Eva anser att det är viktigt att folk kommer ut i naturen.

Jon Frank är en av två ansvariga för föreningens hemsida. Han är utbildad nationalekonom och jobbar för tillfället som analytiker på Region Dalarna. Jon är engagerad och driven som person och har ett brinnande intresse för frågor som rör hållbarhet och klimat. Han anser att utmaningarna kopplade till biologisk mångfald, hållbarhet, klimat och samhällsutveckling är de viktigaste för Naturskyddsföreningen.

Birgitta Johansson 66 år är född i Norrbotten, men har bott i Falun i flera decennier. Arbetar som egenföretagare med kvalitets- och miljörevisioner vid olika företag i Sverige. Birgitta har en bakgrund inom skogsindustrin och har jobbat med forskning och utveckling (FoU), marknadssupport, kommunikation och miljöfrågor. Har tidigare varit engagerad i Miljöförbundet, Folkkampanjen mot kärnkraft och Älvräddarna. Anser att samhällets klimatomställning, i bred bemärkelse, är vår största utmaning. Vill på olika plan jobba med detta – handla miljövänligt, lokalt påverkansarbete, naturupplevelser, lyfta fram goda exempel.

Madelaine Johansson är sedan 2019 bosatt i Falun och är anställd vid Högskolan Dalarna. Frågor om utbildning, livsstil, ett hållbart samspel mellan samhälle och natur är frågor som intresserar Madelaine mycket och hon anser att Naturskyddsföreningen är en viktig aktör i samhället för att skapa kunskap och uppmärksamhet kring dessa områden. Madelaine har en magisterexamen i miljövetenskap och även en doktorsexamen inom samma område och vill gärna bidra med kunskap och personligt engagemang i föreningens aktiviteter.

Petter Cohen 38 år, arbetar i egen firma som fotograf med arkitektur och porträtt som speciella objekt. Har sen tidigare en erfarenhet av journalistiskt arbete. Var med i Naturskyddsföreningen fram till dess att han flyttade från Falun efter gymnasieåren. Petter har föreningsvana och det senaste uppdraget var som medlems- och ekonomiansvarig i en ateljéförening. Han vill vara suppleant under 2021 för att lära känna föreningen igen och för att se om föreningsarbetet går att förena med jobbsituationen. Petters stora intresse är att var ute i naturen och han vill gärna hjälpa till att stoppa utnyttjandet av den. Här i Falun bekymrar behandlingen av skogen och är intresserad av jobba med en samhällsomvandling som skyddar den.

Suppleant:

Elin Norberg är 32 år och arbetar på socialtjänsten i Falun. Hon är uppväxt i Falun och har efter några år på annan ort flyttat tillbaka till hemtrakterna. Elin har varit medlem i naturskyddsföreningen i många år och engagerar sig nu aktivt i Faluns lokalförening. Elin har ett stort intresse för konst och tycker att kultur har en viktig roll i att belysa klimatfrågan, väcka intresse och skapa debatt.