Kontakta oss

Naturskyddsföreningen i Falun
c/o Studiefrämjandet
Magasinsgatan 27
791 70 Falun

 

Naturskyddsföreningens styrelse för 2020-2021

Christine Riedwyl, ordförande
christine.riedwyl.g@falubo.se, 070-295 51 60

Ellen Andreasson
ellen.andreason@gmail.com, 073-776 56 07

Chris Bales
chris.bales@telia.com 070-338 64 99

Eva Bååth-Holmqvist
evabth@yahoo.se, 070-355 11 98

Jon Frank

Birgitta Johansson
birgitta_falun@hotmail.com, 070-651 41 07

Eva Wålstedt

Erika Schedin (suppleant)

 

Här följer en presentation av styrelsemedlemmarna:

Christine Riedwyl är ordförande i föreningen och bor i Falun sedan 1991, innan dess i Schweiz. Christine är 60 år och jobbar som språklärare. Återhämtning och ny kraft hämtar hon helst i olika friluftsaktiviteter i gott sällskap. Att engagera sig i Naturskyddsföreningen lokalt är ett sätt att hantera frustrationen över slöseriet med jordens resurser. Kraften att förändra får Christine uppleva i vår handlingskraftiga, utåtriktade och nytänkande styrelse. Sin energi i föreningsarbetet lägger hon mest på att påverka konsumtionsmönster, genom att till exempel arrangera den årliga klädbytardagen. I sin roll som ordförande får hon tillfälle att samla upp och förmedla idéer och initiativ, som kan bredda föreningens aktiviteter och bidra till förändring. Christine anser att det är viktigt att samarbeta med olika aktörer för att vara framgångsrik i arbetet för en omställning av samhället.

Ellen Andreason 34 år, uppväxt utanför Falun och arbetar en konsultfirma för samhällsbyggnad. Miljöengagemanget började i ett bananprojekt, en informationskampanj som syftade till att få människor att sluta köpa oekologiska bananer. Nu senast har hon deltagit i manifestationer för ett bättre klimat på fredagarna. Framför allt har engagemanget tagit sig uttryck i försök till att påverka omgivningen i en miljövänligare riktning. Den viktigaste frågan som Naturskyddsföreningen kan driva enligt Ellen är behovet av en samhällsförändring – att i grunden ändra samhället mot att bli hållbart. Ellen vill bidra med tid och engagemang, och hoppas att erfarenheter och kunskaper från arbetslivet, där hon både är utbildad trädgårdsmästare och byggingenjör, kan komma väl till pass.

Chris Bales har bott i sju olika länder under sina 59 år, nästan hälften därav i Falu kommun. Jobbar som forskare, projektledare och lärare på högskolan med solenergi och energieffektivisering som sina huvudområden, något som kan vara av nytta för föreningen och styrelsen. Har jobbat i Antarktis som meteorologisk observatör och är mycket intresserad i klimatfrågor och vädret överlag. Var för länge sedan aktiv i Greenpeace (mest i Nya Zeeland). Vill arbeta för en hållbar stadsutveckling. Tycker att det är viktigt för föreningen att jobba med samhällsekonomiska frågor såväl som med energi- och klimatfrågor. Här är transporterna och konsumtionen den största utmaningen.

Eva Bååth-Holmqvist är 71 år, pensionerad lärare och sedan flera år engagerad i natursnokarna. Hon ordnar bland annat naturutflykter med barn och föräldrar. Eva anser att det är viktigt att folk kommer ut i naturen.

Jon Frank 39 år, har efter många år med forskarstudier i Nationalekonomi och jobb i Uppsala och Stockholm flyttat tillbaka till Dalarna. Under de senaste åren har Jon sysslat med att, för Trafikverket, granska och göra samhällsekonomiska beräkningar för diverse infrastrukturprojekt. Dessa har framförallt varit kopplade till väg och cykel. Jon är engagerad och driven som person och har ett brinnande intresse för frågor om hållbarhet och klimat, men har aldrig tidigare engagerat sig i någon förening. Åren på universitet har givit honom en god analytisk förmåga, något som förhoppningsvis kan komma till nytta i frågor som Naturskyddsföreningen driver. Utmaningarna om biologisk mångfald, hållbarhet, klimat och samhällsutveckling är de viktigaste för Naturskyddsföreningen.

Birgitta Johansson 66 år är född i Norrbotten, men har bott i Falun i flera decennier. Arbetar som egenföretagare med kvalitets- och miljörevisioner vid olika företag i Sverige. Birgitta har en bakgrund inom skogsindustrin och har jobbat med forskning och utveckling (FoU), marknadssupport, kommunikation och miljöfrågor. Har tidigare varit engagerad i Miljöförbundet, Folkkampanjen mot kärnkraft och Älvräddarna. Anser att samhällets klimatomställning, i bred bemärkelse, är vår största utmaning. Vill på olika plan jobba med detta – handla miljövänligt, lokalt påverkansarbete, naturupplevelser, lyfta fram goda exempel.

Eva Wålstedt 64 år, bor i Falun sedan 2002. Eva arbetar som 1-7-lärare framför allt med engelska, svenska, bild och SO-ämnen. Ägnar gärna fri tid åt litteratur, kultur och natur. Bodde under många år i Dala-Floda där engagemanget ägnades åt ullspinneri, barn, var en period även politiskt engagerad i det lokala Miljöpartiet. För Eva är det viktigt att naturskyddsföreningen når ut till skola och lokalsamhälle med fakta och konkreta tips för livsstilsförändringar som främjar ett hållbart samhälle. En annan viktig roll som föreningen har är att bevaka kommunalpolitiska beslut, så att de främjar ett hållbart samhälle. Bidrar gärna i skolkontakter samt praktiskt arbete och aktiviteter som främjar ett hållbart lokalsamhälle.

Suppleant
Erika Schedin 35 år, jobbar som miljökonsult, främst med frågor som rör förorenade områden. Har genom sitt jobb stor erfarenhet av miljöarbete, men har inte tidigare arbetat ideellt. Erika anser att det är viktigt att föreningen driver frågor kring klimat, transporter, konsumtion och biologisk mångfald och är beredd att bidra med sin tid för att komma närmare målen.