Kontakta oss

Naturskyddsföreningen i Falun
c/o Studiefrämjandet
Magasinsgatan 27
791 70 Falun

 

Naturskyddsföreningens styrelse för 2019-2020

Christine Riedwyl, ordförande
christine.riedwyl.g@falubo.se, 070-295 51 60

Ellen Andreasson
ellen.andreason@gmail.com, 073-776 56 07

Chris Bales
chris.bales@telia.com 070-338 64 99

Eva Bååth-Holmqvist
evabth@yahoo.se, 070-355 11 98

Jonna Hevosmaa
jonnahevosmaa@hotmail.com, 0730-88 51 59

Birgitta Johansson
birgitta_falun@hotmail.com, 070-651 41 07

Hanna Jönsson
hanna_ce@hotmail.com, 072-323 97 91

Simon Söderstedt (suppl.)
soderstedt.s@gmail.com, 070-585 34 09

Vendela Tedestam
vtedestam@gmail.com, 076-850 21 06

 

 

Här följer en presentation av styrelsemedlemmarna:

Christine Riedwyl bor i Falu tätort sedan 1991 och innan dess i Schweiz. Christine är 59 år och jobbar som språklärare. Återhämtning och ny kraft hämtar hon helst i olika friluftsaktiviteter i gott sällskap. Att engagera sig i Naturskyddsföreningen lokalt är ett sätt att hantera frustrationen över slöseriet med jordens resurser. Kraften att förändra får Christine uppleva i vår handlingskraftiga, utåtriktade och nytänkande styrelse. Sin energi i föreningsarbetet lägger hon mest på att påverka konsumtionsmönster, genom att till exempel arrangera den årliga klädbytardagen. I sin roll som ordförande får hon tillfälle att samla upp och förmedla idéer och initiativ som kan bredda föreningens aktiviteter och bidra till förändring. Christine anser att det är viktigt att samarbeta med olika aktörer för att vara framgångsrik i arbetet för en omställning av samhället.

Ellen Andreason bor i Falu tätort och är 33 år. Ellen jobbar projektingenjör på miljö och samhällsbyggnadsförvaltningen. Miljöengagemanget började i ett bananprojekt, en informationskampanj som syftade till att få människor att sluta köpa oekologiska bananer. Nu senast har hon deltagit i manifestationer för ett bättre klimat på fredagarna. Framför allt har engagemanget tagit sig uttryck i försök till att påverka omgivningen i en miljövänligare riktning. Den viktigaste frågan som Naturskyddsföreningen kan driva enligt Ellen är behovet av en samhällsförändring – att i grunden ändra samhället mot att bli hållbart. Ellen vill bidra med tid och engagemang, och hoppas att erfarenheter och kunskaper från arbetslivet, där hon både är utbildad trädgårdsmästare och byggingenjör, kan komma väl till pass.

Chris Bales har bott i sju olika länder under sina 58 år, nästan hälften därav i Falu kommun, numera i Järlinden. Jobbar som forskare, projektledare och lärare på högskolan med solenergi och energieffektivisering som sina huvudområden, något som kan vara av nytta för föreningen och styrelsen. Har jobbat i Antarktis som meteorologisk observatör och är mycket intresserad i klimatfrågor och vädret överlag. Var för länge sedan aktiv i Greenpeace (mest i Nya Zeeland) och övervägde att jobba för dem när han kom till Sverige 1990. Vill arbeta för en hållbar stadsutveckling. Tycker att det är viktigt för föreningen att jobba med skogsfrågor såväl som med energi- och klimatfrågor. Här är transporterna och konsumtionen den största utmaningen.

Eva Bååth-Holmqvist bor i Falu tätort och är 70 år. Eva är pensionerad lärare och sedan flera år engagerad i natursnokarna. Hon ordnar bland annat naturutflykter med barn och föräldrar. Eva anser att det är viktigt att folk kommer ut i naturen.

Jonna Hevosmaa bor i centrala Falun och är 22 år. Jonna arbetar på Internationella Engelska Skolan och planerar för lärarstudier. Har jobbat för Borlänge Energis ungdomsråd under gymnasiet, som planerade och genomförde olika evenemang med inriktning på miljö- och energifrågor för barn och ungdomar. Innan dess har hon startat flertalet egna miljöinriktade verksamheter, såsom barnkollon och sommarföretag för tillverkning av snygga ”Ingen reklam tack!”-skyltar. Jonna brinner för att alla människor ska ta sitt eget ansvar i vardagen – att köpa mer ekologiska produkter och varor, äta mer vegetariskt/veganskt, minska resandet via bil och flyg – och tycker att Naturskyddsföreningen bör inspirera människor till att alla kan göra skillnad! Jonna vill bidra bl.a. genom att höja föreningens aktivitet inom sociala medier.

Birgitta Johansson bor i Falu tätort, född i Norrbotten för 65 år sedan – med skidorna på. Arbetar som egenföretagare med kvalitets- och miljörevisioner vid olika företag i Sverige. Birgitta har en bakgrund inom skogsindustrin och har jobbat med forskning och utveckling (FoU), marknadssupport, kommunikation och miljöfrågor. Har tidigare varit engagerad i Miljöförbundet, Folkkampanjen mot kärnkraft och Älvräddarna. Anser att samhällets klimatomställning, i bred bemärkelse, är vår största utmaning. Vill på olika plan jobba med detta – handla miljövänligt, lokalt påverkansarbete, naturupplevelser, lyfta fram goda exempel.

Hanna Jönsson är 30 år och nyinflyttad i Falun efter att ha fått jobb som Folkhälsoutvecklare på Region Dalarna. Natur- och friluftsintresse är något som alltid funnits med och stärktes ytterligare efter en utbildning inom Friluftsliv, Hantverk och Ledarskap på Sjöviks Folkhögskola. Genom att engagera sig i Naturskyddsförening hoppas Hanna kunna påverka naturens framtid, bland annat genom att få fler att upptäcka vad naturen har att erbjuda och därmed få upp ögonen för klimatkrisen. Klimatpolitik, skogen, naturens läkande effekt, fåglar och hållbar odling är Hanna speciellt intresserad av.

Simon Söderstedt har hus och skog i Gårdvik utanför Svärdsjö och är 23 år. Har även bott i Göteborg, samt i Tranås, Småland, där han varit engagerad som sekreterare och webbredaktör för den lokala Naturskyddsföreningen under tre års tid. Till vardags jobbar Simon som laboratorieassistent, samt studerar sporadiskt allt ifrån skogsbruk till psykologi. De naturfrågor som ligger honom närmast hjärtat är biologisk mångfald och kampen mot klimatförändringarna – där även den enskilde kan göra skillnad. Han hoppas kunna bidra med sin nyfikenhet, sina redaktörskunskaper och (vid tillfälle) sin smaskiga linssoppa.

Vendela Tedestam är 42 år och bor i Karlsbyheden. Vendela jobbar som Art Director på en kommunikationsbyrå. Hon har varit engagerad i miljörörelsen tidigare bl.a. genom volontärarbete för Trash Hero Indonesien, genom medverkan i Fridays For Future i Falun, och hon har uppmärksammats för sin plastbantning. De viktigaste frågorna Naturskyddsföreningen bör driva framöver är, enligt Vendela, klimatfrågan, giftfriare liv och biologisk mångfald. Vendela vill bidra med sin kreativitet och kunskap inom kommunikation. Hon önskar både få igång fler medlemmar och medvetandegöra sakfrågor i större utsträckning.