Aktuellt

Ängsfagning i stadsparken 28/4

Söndagen 28/4 ses vi kl 9 för att vårstäda på ängen. Vi bjuder på fika. Alla är välkomna!

Läs mer

Ängsfagning i Bjursås 19/5

Söndagen den 19/5 ses vid vid ängen i Sågsbo, Bjursås, kl 9 för att vårstäda på ängen och tillverka hässjor.

Läs mer

OMVAL - partiernas bästa förslag för att minska utsläppen av växthusgaser i Falun

Inför omvalet bad vi samtliga partier att beskriva, med max 600 tecken, de tre viktigaste klimatåtgärderna som de vill driva nuvarande och nästkommande
mandatperiod. Naturskyddsföreningen gör bedömningen att MP och V har den mest framåtsyftande klimatpolitiken i Falu kommun.

Läs mer

Årets klädbytardag är genomförd!

Kring 300 personer bytte 1000 plagg med varandra i Falun den 6 april! Klädbytardagen arrangeras årligen över hela landet i april månad. En klädbytardag är en rolig, social och helt gratis aktivitet som ger konkret miljönytta. De plagg som man har tröttnat på eller som inte längre passar blir nya och roliga för någon annan. Livet på kläderna förlängs och vi bidrar till en bättre miljö.

Föreläsningen "Omställningen framför oss drog" fullt hus!

Staffan Laestadius föreläste inför ett fullsatt stadsbibliotek i Falun förra veckan. Här kan du läsa ett referat från föreläsningen!

Läs mer

Ja till medborgarförslag om klimatarbete

Vid fullmäktigesammanträdet i Falun den 7:e februari sa politikerna, efter en lång debatt, ja till ett medborgarförslag om hur man ska få bukt med kommunorganisationens egna utsläpp av klimatförstörande gaser. Ett förslag som kan få stor betydelse för klimatarbetet i Falun.

Läs mer

Falun har nu en solkarta!

Har du funderat på att utnyttja solens gratisenergi för el eller värme? Det kanske vore värt att ta reda på vad det skulle kunna ge. Ta hjälp av solkartan!

Läs mer