Intressegrupper

Naturskyddsföreningen i Falun jobbar på flera olika plan för en bättre miljö och ett hållbart samhälle. Arbetet bedrivs av engagerade medlemmar i intressegrupper. Här följer en presentation av de grupper som är aktiva just nu. Vill du vara med och jobba för en bättre miljö, tveka inte att kontakta någon av grupperna. Inga speciella förkunskaper krävs utan det viktiga är att man vill vara med och påverka!

Natursnokarna

Natursnokarna är Naturskyddsföreningens verksamhet för barn och föräldrar. I Falun träffas vi ungefär en gång i månaden.

Läs mer

Handla miljövänligt

Denna grupp knyter samman oss som vill agera för hållbar konsumtion – byta kläder, dela grejer eller visa producenterna vad vi vill ha.

Läs mer

Ängar och lieslåtter

Kretsen har ansvar för skötseln av två ängar, en i Falun och en utanför Bjursås, som sköts på traditionellt sätt med lieslåtter för att gynna den biologiska mångfalden.

Läs mer

Samhällsutveckling

Den här gruppen arbetar för att bidra till en hållbar samhällsutveckling genom att framför allt engagera sig i lokalpolitiken i Falun.

Läs mer

Skog

Skogsgruppen i Falun är en del av länsförbundets skogsnätverk. Vi vill öka människors kunskap om skogen och jobba för att rädda skyddsvärd skog.

Läs mer