Naturskyddsföreningens valenkät 2014

Naturskyddsföreningen i Faluns har gjort en enkätundersökning om miljöfrågor bland partier med representation i Falu kommunfullmäktige. De partier som deltagit visar alla ett engagemang i miljö- och hållbarhetsfrågor, även om förhållningssätt och ambitioner kan variera. Nu hoppas vi i Naturskyddsföreningen att miljöfrågorna ska få en större tyngd, och genomsyra hela kommunens arbete, oavsett vem som vinner valet.

Ta del av enkäten här:

Naturskyddsföreningens valenkät 2014