Klimatet och omställningen: föreläsning 11/3

Vi påverkar nu klimatet på ett sätt som saknar motstycke i mänsklighetens historia. En stor och snabb omställning av vårt sätt att leva och producera är nödvändig – och fortfarande möjlig om vi vill upprätthålla vår välfärd. Staffan Laestadius, professor emeritus vid KTH, aktiv i tankesmedjan Global Utmaning och författare till boken Klimatet och omställningen […]

Läs mer

Studiecirkel om solelektricitet hösten 2018

Kursen är tänkt för de som är intresserad av att investera i en solcellsanläggning. Just nu är det mest villaägare som gör det men Falu energi och vatten undersöker möjligheten att bygga en solcellspark där man kan köpa andelar och det finns andra som gör samma sak. Det innebär att vem som helst kan köpa […]

Läs mer

Föreläsning om ekologisk odling, 27 maj

Välkomna på en inspirerande eftermiddag med Christina Winter, som berättar om ekologisk trädgårdsodling! Christina kommer att prata både om det som finns under jord (jord, näring, organismer) och över jord (odling, växter, pollinerare). Hon betonar vikten av biologisk mångfald! Vi kommer gå runt i koloniområdet och spana efter humlor och bin och det kommer vara […]

Läs mer

Faluns vägval inför framtiden

Naturskyddsföreningen i Falun vill ge plats åt miljö- och klimatfrågorna inför valet. Vi anser att kommunen har en mycket viktig roll att spela i det nödvändiga omställningsarbetet mot ett hållbart samhälle. Därför har vi bjudit in alla partier i kommunfullmäktige till ett samtal i anslutning till att teaterföreställningen Grismanifestet ges i Falun, på Gamla Elverket, […]

Läs mer

Naturskyddsföreningen och grön ekonomi – rapport från ett traineeprojekt

“Samhällsekonomin behöver genomgå en omställning”, hörs ofta i miljödebatten – men hur? Vad betyder det konkret? Och vad är Naturskyddsföreningens roll? Detta har undersökts i ett traineeprojekt som Naturskyddsföreningen i Falun stod som beställare av förra året. Alyona Kashyna, en av traineerna som genomfört projektet, kommer i samband med kretsstämman den 27/3 att berätta om […]

Läs mer

Föreläsning: Rällsjö-Britta och hennes växter, 14 februari

Onsdag, 14 februari, kl 19.00 berättar Lena Nygårds om Rällsjö-Britta från Bjursåsbyn Rällsjöbo som under hela sitt liv samlade gamla växter. Många av växterna kommer att bevaras i den Nationella genbanken i Alnarp och i ett lokalt klonarkiv på Gamla Stabergs Bergsmansgård. Välkommen till Falurummet i Kulturhuset Tio14, Entré 50 kr. Samarrangemang med Dalarnas botaniska […]

Läs mer

Studiebesök hos HSB Brf Promenaden i Falun 29/4

Grön omställning – Studiebesök hos HSB Brf Promenaden i Falun, 29 april Bostadsrättsföreningen visar och informerar om sin solenergisatsning och föreningens framtidssäkra fastigheter. Brf Promenaden har med en tydlig målbild arbetat strategiskt  för att bli mer energieffektiva, för en grön omställning.  Utifrån en handlingsplan har de vidtagit många åtgärder för att minska energiåtgången och kan […]

Läs mer

Ängar och betesmarker – föreläsning 21 mars

Anders Janols och Stefan Olander visar bilder och berättar om vårt biologiska kulturarv i ängar, betesmarker och fäbodar. Det rika odlingslandskapet i Sverige rymmer ca 30% av våra arter, varav åtskilliga är hotade att försvinna, främst på grund av igenväxning. Urbaniseringen i vårt land gör att många människor förlorar kunskapen om landsbygden och tappar intresset […]

Läs mer