Studiebesök hos HSB Brf Promenaden i Falun 29/4

Grön omställning – Studiebesök hos HSB Brf Promenaden i Falun, 29 april
Bostadsrättsföreningen visar och informerar om sin solenergisatsning och föreningens framtidssäkra fastigheter.

Brf Promenaden har med en tydlig målbild arbetat strategiskt  för att bli mer energieffektiva, för en grön omställning.  Utifrån en handlingsplan har de vidtagit många åtgärder för att minska energiåtgången och kan idag visa upp en modern, effektiv och energismart energicentral. Promenaden i Falun har satsat på alternativa energikällor där solen är dominerande. Man har bland mycket annat minskat fjärrvärmeanvändning med 65% och de talas om föreningen långt utanför länets gränser.

Vi startar kl 13.30 med samling utanför fastigheten ”Promenaden 17”. 
– Information och en återblick.
– Rundvandring på våra gårdar
– Visning av  energicentralen

– Fika och avslutning

Välkommen!
Föranmälan innan 28/4 till Birgitta Johansson, birgitta_falun@hotmail.com, Mobil: 070 6514107