Föreläsning om ekologisk odling, 27 maj

Välkomna på en inspirerande eftermiddag med Christina Winter, som berättar om ekologisk trädgårdsodling! Christina kommer att prata både om det som finns under jord (jord, näring, organismer) och över jord (odling, växter, pollinerare). Hon betonar vikten av biologisk mångfald! Vi kommer gå runt i koloniområdet och spana efter humlor och bin och det kommer vara en fikapaus.

Varmt välkomna alla medlemmar i Naturskyddsföreningen och i Faluns olika koloniföreningar, men även alla andra som vill lära sig mer om odling!

Tid och plats: 27/5 kl 14.00, samling vid ladan på Kårarvets koloniföreningen
Kontakt: niklas.trogen@hotmail.com