Ängar och betesmarker – föreläsning 21 mars

Anders Janols och Stefan Olander visar bilder och berättar om vårt biologiska kulturarv i ängar, betesmarker och fäbodar.

Det rika odlingslandskapet i Sverige rymmer ca 30% av våra arter, varav åtskilliga är hotade att försvinna, främst på grund av igenväxning. Urbaniseringen i vårt land gör att många människor förlorar kunskapen om landsbygden och tappar intresset för dess grundläggande värden, bland annat möjligheter till matproduktion och bevarande av biologisk mångfald.

Ska vi låta viktiga delar av vårt kulturlandskap bara försvinna, eller ska vi försöka att göra något åt det? Och i så fall vad?

Tisdag 21/3 kl 19:00, Gamla Elverket, Ölandsgatan 8. Fri entré.