Skog

skog_laga

Skogsgruppen i Falun är en del av länsförbundets skogsnätverk. Vi vill öka människors känsla för och kunskap om skogen, jobba för skydd av mer skog och stoppa avverkningarna av skyddsvärd skog. Vi jobbar för att få till stånd ett hållbart skogsbruk och för att se till att det finns riktig skog kvar till kommande generationer. Skogsgruppen erbjuder utflykter och inventering av skog, utbildning och kunskapsöverföring tillsammans med människor som delar naturintresset. Samt möjligheten att få uppleva och hjälpa till att skydda
gammelskog.

Kontaktperson:
Mattias Ahlstedt, 023-126 11, 0730-39 54 61, mattias.ahlstedt@naturskyddsforeningen.se