Ängar och lieslåtter

sagsbo_mindre

Kom med och lär mer om hur man sköter en äng och om den biologisk mångfalden på ängen! Ängsmarker är en av de naturtyper som minskat allra mest de senaste hundra åren. På de återstående ängsmarkerna finns en stor mängd rödlistade arter av främst kärlväxter och insekter.

Göras Kalles Lind är en äng och ligger i Sågsbo utanför Bjursås, 25 km nordväst om Falun. Här kan man tex se vildlin, darrgräs, ängsskallra, hårstarr, rosett- och vanligt jungfrulin, och flera olika orkidéer. Dessa känsliga ängsblommor är beroende av årlig slåtter för att kunna finnas kvar.

Sedan 1990 har ängen skötts av Naturskyddsföreningen i Falun. Ängen slås på Ängens dag första helgen i augusti och vi fagar den på våren.

Hitta till Göras Kalles Lind >>

Kontaktpersoner:
Mattias Ahlstedt, 0730-39 54 61, mattias.ahlstedt@naturskyddsforeningen.se
Patric Engfeldt, 070 473 84 93, p_engfeldt@hotmail.com