Samhällsutveckling

IMGP6440

Naturskyddsföreningen i Falun arbetar för att bidra till en hållbar samhällsutveckling genom att engagera oss i lokalpolitiken i Falun. Vi granskar partiernas miljöpolitik genom enkäter och offentliga utfrågningar inför valen. Vi skriver remissvar på olika kommunala planer, t.ex. om kommunens miljömål, trafikplanering, översiktsplan och olika detaljplaner. Vi ordnar föreläsningar och seminarier. Alla är välkomna till gruppen, oavsett hur mycket och på vilket sätt man vill bidra.

Kontaktpersoner:
Anton Grenholm, 070-251 40 54, anton.grenholm@gmail.com