Slåtter på nya ängen i stadsparken, 29 juli

Falukretsen har genom ett avtal med Landstinget Dalarna fått möjlighet att bruka en äng i Stadsparken (vid lasarettet). Den 29 juli ses vi för att slå ängen med lie och att sedan hässja gräset efteråt. Vi har liar och räfsor om du inte har och vill prova på. Vi instruerar och hjälper dig som är […]

Läs mer

Blomstervandring på ängen i Sågsbo, 28 juni

Gunnar Kihlberg och Hannele Junkala guidar oss bland blommor och blad. Lär dig nyckla och artbestämma blommor med hjälp av en flora. Ta med fika, en flora och lupp (om du har). Samåkning från ”postenparkeringen” bakom Restaurang Hammars i Falun kl 17.30, eller kom direkt till ängen kl 18.00 – trevägskorsningen vid adressen Sågsbo 34. […]

Läs mer

Ängsfagning och humlespaning i Sågsbo, 7 maj

Föreningen har en fin blomsteräng i Sågsbo, Bjursås. Den behöver vårstädas, fagas, varje vår. Det betyder att vi räfsar gammalt gräs, löv och kvistar, drar upp/knipsar av sly, ser över träd och buskage på ängen samt njuter av våren. Vitsipporna brukar blomma som bäst då, också blåsippor och andra vårblommor finns på ängen. I år […]

Läs mer

Studiebesök hos HSB Brf Promenaden i Falun 29/4

Grön omställning – Studiebesök hos HSB Brf Promenaden i Falun, 29 april Bostadsrättsföreningen visar och informerar om sin solenergisatsning och föreningens framtidssäkra fastigheter. Brf Promenaden har med en tydlig målbild arbetat strategiskt  för att bli mer energieffektiva, för en grön omställning.  Utifrån en handlingsplan har de vidtagit många åtgärder för att minska energiåtgången och kan […]

Läs mer

Välkomna på ängsfagning 29 april

Lördagen den 29 april blir det fagning (vårstädning och räfsning) av föreningens äng i Stadsparken i Falun, se karta. Vi börjar kl 10 med fagningen, men vill man börja tidigare så går det bra. Vi är några som möts redan kl 8 för att ta ner en del träd. Det kommer att finnas några räfsor […]

Läs mer

Ängar och betesmarker – föreläsning 21 mars

Anders Janols och Stefan Olander visar bilder och berättar om vårt biologiska kulturarv i ängar, betesmarker och fäbodar. Det rika odlingslandskapet i Sverige rymmer ca 30% av våra arter, varav åtskilliga är hotade att försvinna, främst på grund av igenväxning. Urbaniseringen i vårt land gör att många människor förlorar kunskapen om landsbygden och tappar intresset […]

Läs mer

Klädbytardagen, 1 april, 11-14

Tidigare års succé med klädbytardagen upprepas. De plagg som du har tröttnat på eller som inte längre passar blir nya och roliga för någon annan. Dessutom förlänger du livet på dina kläder och bidrar till en bättre miljö. I år håller vi hus på Kristinegården, i hörnet Trotzgatan/Kristinegatan. Byte lördag 1 april kl 11.00-14.00 Inlämning […]

Läs mer

Kollektivtrafikseminarium, 11/2

Naturskyddsföreningen tipsar: Hur får vi fart på kollektivtrafiken i Dalarna? Vilka effekter har olika åtgärder som pris, turtäthet, komfort, och hur bör den organisatoriska ramen se ut för att kunna locka resenärer? Vad säger forskningen och operatörerna? Miljöpartiet i Dalarna bjuder in till ett kunskapshöjande seminarium, öppet för alla! Tid och plats: Lördag 11/2 kl […]

Läs mer

Upptakt 20/2: i vilken riktning ska Falun utvecklas?

Välkommen till Studiefrämjandet den 20/2 kl 19.00 för att samtala om den fördjupade översiktsplanen för Falu tätort, som nyligen gått ut på remiss. En översiktsplan anger hur en kommun på lång sikt ser på användningen av olika mark och vattenområden, men även på hur den redan byggda miljön ska användas, utvecklas och bevaras. Utöver översiktsplanen […]

Läs mer