Upptäck Faluns skogar

Under hösten arrangerar vi en serie exkursioner – i form av en studiecirkel – med temat ”Upptäck Faluns skogar”. Datum: 3/9, 17/9, 1/10, 15/10, 29/10. Sista tillfället är en varglavsexkursion, öppet för alla. Ur innehållet: Hur har skogsekosystemet fungerat före människans påverkan? Historiska perspektiv på skogen. Biologiskt kulturarv i skogen (kolning, bete osv). Skogsbruksmetoder (kontinuitetsskogar). […]

Läs mer

Natursnokarna 17 september

Den 17 september sker Natursnokarnas första utflykt för hösten, både barn och föräldrar är välkomna! Vi letar efter SMÅDJUR: sniglar, skalbaggar eller annat intressant som vi kan hitta. Ta med eget fika, men vi bjuder på blåbärskakor! Ingen föranmälan behövs. Tidpunkt: Söndag 17 september kl. 10.00-12.00. Plats: Samling ovanför parkeringen vid Rottneby Naturreservat (nära Hälsingberg) Kontakt: […]

Läs mer

Svamputflykt till Oberget 9 september

Välkommen att delta i ett samarrangemang mellan Falukretsen, Borlängekretsen och föreningen Skogsriskan. Vi plockar och artbestämmer matsvampar och andra svampar. Plats: Oberget mellan Ornäs och Tomnäs Tidpunkt: lördag 9 september kl 10.00 vid Haganäs västra parkering (vid vägen) Kontakt: Anders Janols, 070 651 92 13

Läs mer

Ängens dag med slåtter i Bjursås, 5 augusti

Du kanske var med på blomstervandringen på Göras Kalles lind tidigare i sommar? På Ängens dag (5 augusti över hela landet) slår vi ängen på traditionellt sätt för att bevara den biologiska mångfalden. Gräset slås med lie och läggs upp i hässjor. Ta med lie och räfsa om du har, annars lånar vi ut och […]

Läs mer

Bilder från Stjärnsund

Vi var ett stort gäng som besökte Stjärnsund häromveckan! Här kommer några bilder från studiebesöket, där vi besökte skogsträdgården, där Philipp Weiss guidade,  och mångdfaldsträdgården, där Annevi Sjöberg guidade. Vi åt lunch på Fläckemyrans ekocafé i form av grön soppa, goda smörgåsar och chokladkaka till efterrätt. Några av oss tog chansen att köpa med några […]

Läs mer

Slåtter på nya ängen i stadsparken, 29 juli

Falukretsen har genom ett avtal med Landstinget Dalarna fått möjlighet att bruka en äng i Stadsparken (vid lasarettet). Den 29 juli ses vi för att slå ängen med lie och att sedan hässja gräset efteråt. Vi har liar och räfsor om du inte har och vill prova på. Vi instruerar och hjälper dig som är […]

Läs mer

Blomstervandring på ängen i Sågsbo, 28 juni

Gunnar Kihlberg och Hannele Junkala guidar oss bland blommor och blad. Lär dig nyckla och artbestämma blommor med hjälp av en flora. Ta med fika, en flora och lupp (om du har). Samåkning från ”postenparkeringen” bakom Restaurang Hammars i Falun kl 17.30, eller kom direkt till ängen kl 18.00 – trevägskorsningen vid adressen Sågsbo 34. […]

Läs mer

Ängsfagning och humlespaning i Sågsbo, 7 maj

Föreningen har en fin blomsteräng i Sågsbo, Bjursås. Den behöver vårstädas, fagas, varje vår. Det betyder att vi räfsar gammalt gräs, löv och kvistar, drar upp/knipsar av sly, ser över träd och buskage på ängen samt njuter av våren. Vitsipporna brukar blomma som bäst då, också blåsippor och andra vårblommor finns på ängen. I år […]

Läs mer

Studiebesök hos HSB Brf Promenaden i Falun 29/4

Grön omställning – Studiebesök hos HSB Brf Promenaden i Falun, 29 april Bostadsrättsföreningen visar och informerar om sin solenergisatsning och föreningens framtidssäkra fastigheter. Brf Promenaden har med en tydlig målbild arbetat strategiskt  för att bli mer energieffektiva, för en grön omställning.  Utifrån en handlingsplan har de vidtagit många åtgärder för att minska energiåtgången och kan […]

Läs mer

Välkomna på ängsfagning 29 april

Lördagen den 29 april blir det fagning (vårstädning och räfsning) av föreningens äng i Stadsparken i Falun, se karta. Vi börjar kl 10 med fagningen, men vill man börja tidigare så går det bra. Vi är några som möts redan kl 8 för att ta ner en del träd. Det kommer att finnas några räfsor […]

Läs mer