Kollektivtrafikseminarium, 11/2

Naturskyddsföreningen tipsar:

Hur får vi fart på kollektivtrafiken i Dalarna? Vilka effekter har olika åtgärder som pris, turtäthet, komfort, och hur bör den organisatoriska ramen se ut för att kunna locka resenärer? Vad säger forskningen och operatörerna? Miljöpartiet i Dalarna bjuder in till ett kunskapshöjande seminarium, öppet för alla!
Tid och plats: Lördag 11/2 kl 9.30-15.30, Kulturhuset Svanen, Hesseliusgatan 1, Borlänge

Läs inbjudan från Miljöpartiet >>