Dialogmöte om förslaget till ny översiktsplan

pussel_web

Var med och påverka vår gemensamma framtid! Söndag 17 mars.

Naturskyddsföreningen ordnar föredrag och workshop om förslaget till ny översiktsplan för Falun och Borlänge. Förslaget är ute för samråd 2 mars till 6 maj. Kommunen vill gärna ha in synpunkter. Tillsammans kan vi bidra till en mer hållbar samhällsutveckling!

Mötet inleds med information från den kommunala arbetsgrupp som jobbat med att ta fram förslaget. Hasse Ericsson kommer sedan ge oss fler tankar kring vad planering för hållbar utveckling och resurshushållning kan innebära.

Därefter blir det gruppdiskussioner utifrån ett antal teman. Det en fördel, men absolut inget krav, om deltagarna i någon mån tagit del av översiktsplanen i förväg. Tillsammans med programmet (se PDF-fil nedan) finns anvisningar om vilka stycken i planen som ska diskuteras i varje temagrupp. Du som kommer till seminariet kan önska grupp efter intresse.

Program för dagen, temagrupper och läsanvisningar >> 

Översiktsplan FalunBorlänge – samrådshandling >>

Syftet med mötet är dels att få in konkreta synpunkter för det remissvar som Naturskyddsföreningen ska skriva, dels att diskussionerna ska inspirera flera av deltagarna att lämna in egna förslag på förbättringar i översiktsplanen.

Naturskyddsföreningen bjuder på fika. Alla är välkomna!

Tid och plats: Söndag 17/3 kl 14:00-18:00, Stadsbiblioteket, Falun.

Kontaktperson: Anton Grenholm, anton.grenholm@gmail.com, 070-251 40 54

Läs mer om översiktsplanen på Falu kommuns webbplats >>

Läs Naturskyddsföreningens debattartikel på dt.se >>

Arrangerar gör Naturskyddsföreningens kretsar i Falun och Borlänge, med stöd av Studiefrämjandet, Omställning Falun och Falu kommun.