Rapport: Klimatkompensation för samhällsbetalda resor

Klimatgruppen inom Naturskyddsföreningen i Falun har under undersökt om klimatkompensationsavgifter kan vara ett bra hjälpmedel för en kommun att nå sina klimatmål. Flera kommuner i Sverige har redan infört olika typer av egna styrmedel som höjer det interna priset för resor och där intäkten används för att bekosta interna projekt för minskad klimatpåverkan.

Undersökningen har huvudsakligen genomförts via telefonsamtal och brevväxling med handläggare och ansvariga på kommuner som infört system för klimatkompensation. Slutsatsen är att klimatkompensation för samhällsbetalda resor är en bra metod, men för att vara verkningsfull bör den kombineras med flera andra åtgärder.

Rapporten har bildat underlag för ett medborgarförslag från rapportförfattarna om ”Klimatkompensation för samhällsbetalda resor”. Förslaget behandlas nu av kommunstyrelsen.

Läs rapporten >>