Upptäck Faluns skogar

Under hösten arrangerar vi en serie exkursioner – i form av en studiecirkel – med temat ”Upptäck Faluns skogar”.

Datum: 3/9, 17/9, 1/10, 15/10, 29/10. Sista tillfället är en varglavsexkursion, öppet för alla.

Ur innehållet: Hur har skogsekosystemet fungerat före människans påverkan? Historiska perspektiv på skogen. Biologiskt kulturarv i skogen (kolning, bete osv). Skogsbruksmetoder (kontinuitetsskogar). Annat bruk av skogen (turism, bärplockning). Vad finns för information om naturvärden i skogen?

Kursstart: 3/9 kl 10:00. Samling vid Studiefrämjandet, Magasinsgatan 27, Falun. Vi kommer att vara utomhus, medtag kläder efter väder och matsäck. Vi försöker samordna samåkning efter behov.

Anmälan görs på: Studiefrämjandets hemsida >>

Kontaktpersoner: Jakob Wallin, Naturskyddsföreningen, 073 814 36 68 och Cecilia El Mouhib, Studiefrämjandet, 023-77 76 32