Svamputflykt till Oberget 9 september

Välkommen att delta i ett samarrangemang mellan Falukretsen, Borlängekretsen och föreningen Skogsriskan. Vi plockar och artbestämmer matsvampar och andra svampar.

Plats: Oberget mellan Ornäs och Tomnäs

Tidpunkt: lördag 9 september kl 10.00 vid Haganäs västra parkering (vid
vägen)

Kontakt: Anders Janols, 070 651 92 13