Naturskyddsföreningen i Falun växer: 661 nya medlemmar!

Naturskyddsföreningen i Falun har fått 661 nya medlemmar under 2014, en ökning med nästan 40 procent. I hela landet slår föreningen nu rekord med totalt 221 000 medlemmar. Naturskyddsföreningen har aldrig varit större.

– Vi är förstås jätteglada att vi har medvind. Det är ett tydligt tecken på att allt fler vill engagera sig i de frågor som vi jobbar för, till exempel klimat, skog, miljögifter och hållbar konsumtion, säger Anton Grenholm, ordförande i Naturskyddsföreningen Falun.

Den stora medlemstillströmningen beror på flera saker. En aktivt arbete just i Falun för att värva medlemmar har bidragit. Lokalkretsen har genomfört ett flertal arrangemang under året som lockat många deltagare, och som synts i media, som klädbytardag, aktiviteter kring miljövänliga veckan och mycket välbesökta föreläsningar om bl.a. kemikalier, för att nämna några.

Kretsen har också visat att man vill vara en aktör i det politiska påverkansarbetet i kommunen. Man har sett till att partierna fått ta ställning i viktiga miljöfrågor inför mandatperioden genom valenkät och en offentlig valdebatt. Förhoppningen är nu att den nya partikonstellation som leder kommunen får upp farten ytterligare i miljöarbetet.

– I ryggen har kommunpolitikerna ett nytt miljöprogram som är både ambitiöst och fokuserar på rätt områden, enligt vår bedömning. Vi kommer givetvis att följa upp det arbetet. Att vi är så många medlemmar både på landsbygden och i staden betyder mycket när vi möter politiker och andra beslutsfattare, säger Anton Grenholm.

Naturskyddsföreningen finns i 270 lokala föreningar, kretsar, i så gott som alla Sveriges kommuner. Medlemmarna är spridda över hela landet, i procent fördelat på 27, 7 på landsbygd, 30,6 i stadsområde och 41,7 i storstäder. Fördelningen mellan män och kvinnor är ganska jämn, med ett litet övertag för kvinnor.