DT:s bevakning av miljödebatten inför valet får kritik

Väljarna rankar miljöfrågorna högt, medan Dalarnas Tidningar har valt att ge miljödebatten väldigt lite utrymme inför valet, skriver Anton Grenholm i en insändare i dagens DT.
När Novus i juni mätte vilka frågor som är viktigast för väljarna svarade 50 procent miljö/klimat. Men DT har under valrörelsen valt att bevaka debatten kring de här frågorna väldigt sparsamt. Kanske ser redaktionen dessa frågor som ett smalt särintresse, men det gör uppenbarligen inte väljarna.

I Falun är Naturskyddsföreningen en av kommunens största föreningar, med idag knappt 2000 medlemmar. En indikation på att faluborna inte skiljer sig från riket i stort när det gäller intresse och medvetenhet kring miljöfrågor.

Vår förening har vid upprepade tillfällen gjort satsningar för att uppmärksamma den lokala miljöpolitiken, bl.a. med flera politiska debatter. De flesta partier har funnits på plats med starka företrädare, men likafullt har inget intresse visats för att skriva om frågorna. Vid vår valdebatt den 29 augusti på Holmtorget i Falun blev detta särskilt uppenbart, då DT valde att satsa den redaktionella kraften på att rapportera från ett nazistmöte, och inte hade tid att bevaka andra – i våra ögon mer angelägna – frågor.

Insikten om miljöfrågornas avgörande betydelse för framtiden växer sig allt starkare. Media bör därför rimligen ha ett stort ansvar; både när det gäller att rent generellt höja kunskapsnivån och att mer specifikt lyfta miljödebatten så här inför ett val.

Eftersom DT inte på eget initiativ tycks vilja ta det ansvaret har vi i föreningen försökt göra det vi kan för att skapa uppmärksamhet kring miljöfrågorna, men känner nu att vi inte kommer längre om vi inte får minsta draghjälp. Vi vill nu istället uppmuntra DT att göra en uppryckning efter valet: gör en satsning för att ge läsarna en större förståelse för de utmaningar vi står inför, ifall vi ska skapa städer och lokalsamhällen som är långsiktigt hållbara.

Anton Grenholm
Ordförande för Naturskyddsföreningen i Falun

En något kortad version av texten är publicerad i dagens DT:
http://www.dt.se/opinion/insandare/miljofragor-ett-smalt-sarintresse