Göras Kalles lind, Sågsbo

Från Falun: kör väg 69 mot Rättvik. Någon kilometer efter mot Bjursås: sväng höger efter vägen mot Ingels och Sörskog. När du kommer till Andersbo, följ kartan nedan.

 

karta_sagsbo