Aktuellt

Enkät inför kommunvalet 2022

Resultatet från vår enkät inför kommunvalet 2022 har sammanställts. Vilka partier har bäst och sämst miljöpolitik i Falun?

Läs mer här:

Natursnokarnas höstprogram - nästa träff 9e oktober

Häng med Natursnokarna på äventyr i höst! Vi träffas vi träffas nästa gång den 9 september, då temat är "Mossor och lavar med terrängbana".

Läs mer här:

Nya debattartiklar

När Naturskyddsföreningen i Falun har skrivit en debattartikel så läggs den upp på hemsidan så att alla kan ta del av den. Den senaste, om externhandelns risker för Falu centrum, publicerades i slutet av juni 2022 i Dala-demokraten.

Lär mer här:

Nya remissvar

När Naturskyddsföreningen i Falun har skrivit ett remissvar så publiceras de på hemsidan så att alla kan ta del av dem. Ett mycket bra sätt att få insikt i och kunskap om t ex hur naturvärden kan påverkas av de utvecklingsplaner som kommunledningen har för Falun. De två senaste remissvaren handlar om Runn och om handel.

Läs mer

Solelsanläggningen vid kraftvärmeverket

Nu kan vi alla stödja övergången till ett fossilfritt samhälle genom att bli våra egna solelsproducenter!

Läs mer