Vilket gäng! Dags att välja ny styrelse!

Dags för val av ny styrelse på årsmötet nu på tisdag 7/3. Välkomna till Stadsbiblioteket kl 17.30!

Här är valberedningens förslag:

Anna-Karin Axellie bor i Vika och är 50 år. Arbetar på Falu Naturskola som utomhuspedagog med barn och ungdomar från Faluns alla förskolor, dagbarnvårdare och skolor, samt med fortbildning för pedagoger. Älskar att träna och är cyklist. Vill arbeta för bättre framkomlighet för cyklister överallt i samhället. Tror på att samhället kommer att förändras så att allt fler ser fördelarna med att cykla till skola, arbete och olika aktiviteter. På köpet får vi god folkhälsa. Tror också att vi måste lära oss mer om hur vi kan ställa om till en hållbar livsstil. Då handlar det mycket om vad och hur vi odlar.

Chris Bales har bott i sju olika länder under sina 56 år, nästan hälften därav i Falu kommun och nu i Järlinden. Jobbar som forskare, projektledare och lärare på högskolan med solenergi och energieffektivisering som sina huvudområden, något som kan vara av nytta för föreningen och styrelsen. Har jobbat i Antarktis som meteorologisk observatör och är mycket intresserad i klimatfrågor och vädret överlag. Var för länge sedan aktiv i Greenpeace (mest i Nya Zeeland) och övervägde att jobba för dem när han kom till Sverige 1990. Vill arbeta för en hållbar stadsutveckling. Tycker att det är viktigt för föreningen att jobba med skogsfrågor såväl som med energi-  och klimatfrågor. Här är transporterna och konsumtionen den största utmaningen.

Eva Bååth-Holmqvist bor i Falu tätort och är 68 år. Pensionerad lärare och är sedan flera år engagerad i natursnokarna och ordnar naturutflykter. Det är viktigt att folk kommer ut i naturen. 

Urban Gunnarsson bor i Svärdsjö och är 48 år. Arbetar på Länsstyrelsen Dalarna med artinventeringar och med frågor av betydelse för biologisk mångfald. Är engagerad i frågor om arter och deras bevarande och har inriktning mot floraövervakning och i arbetet med Dalarnas flora. Har inventerat myrar och mossor. Tycker det är viktigt att arbeta med arters bevarande på flera plan. Att få en dialog med markanvändare och exploatörer  så att man inte missköter naturen är avgörande. Kan bidra till naturskyddsföreningen som kunnig om olika arter och natur, men har också andra infallsvinklar på naturen och dess värden.

Birgitta Johansson bor i Falu tätort, född i Norrbotten för 63 år sedan – med skidorna på. Arbetar som egenföretagare med kvalitets- och miljörevisioner vid olika företag i Sverige. Hon har en bakgrund inom skogsindustrin och har jobbat med FoU, marknadssupport, kommunikation och miljöfrågor. Har tidigare varit engagerad i Miljöförbundet, Folkkampanjen mot kärnkraft och Älvräddarna. Anser att samhällets klimatomställning, i bred bemärkelse, är vår största utmaning. Vill på olika plan jobba med detta – handla miljövänligt, lokalt påverkansarbete, naturupplevelser, lyfta fram goda exempel som solceller och delningstjänster.

Katja Lindgren bor i byn Isala utanför Svärdsjö och är 42 år. Driver tillsammans md sin man ett småskaligt jord- och skogsbruk. Arbetar dessutom på förskola och med konst/hantverk. Har en praktik med miljöarbete på gården. Där ingår att jobba aktivt med biologisk mångfald genom växtval, vilda områden, bon och holkar, slåtterängar och kalhyggesfritt skogsbruk. Att ordna bra kretslopp på gården exempelvis genom urinseparering, kompostering och ekologisk odling. Här har hon också deltagit i ett samodlingsprojekt tillsammans med tio barnfamiljer. Anser det viktigt att arbeta med människors känsla för naturen, biologisk mångfald samt kopplingen konsumtion-miljö-klimat. Vill bidra med sin tid, kreativitet, sitt driv och sin samarbetsglädje.

Christine Riedwyl bor i Falu tätort sedan 25 år, men kommer ursprungligen från Bern. Hon är 56 år och jobbar som språklärare. Har länge varit aktiv inom handla miljövänligt och satt igång en bytesmarknad för kläder. Tror på cirkulär ekonomi. Återhämtning hittar hon bäst genom friluftsliv. Ordförande i föreningen sedan 2016. Står helhjärtat bakom naturskyddsföreningens strategier naturkänsla, konsumentpåverkan och politisk påverkan. Bidrar med effektivitet, samarbetsförmåga och organisationstalang.

Jakob Wallin bor i Svärdsjö och är 31 år. Arbetar som biolog på Borlänge Kommun. Har varit styrelseledamot i Naturskyddsföreningen på Gotland och koordinator för Miljöpartiet på Gotland. Jobbat med Ojnareskogen och en del andra sakfrågor. Gillar insekter. Kan en del om samhällsplanering, naturvård och att göra film och annat infomaterial. Anser att de klassiska frågorna om att skydda skogen och att få ut fler i naturen är viktiga. Vill arbeta för skogen och utveckling av landsbygden.