Vårfagning och humlespaning

Bombus lucorum pollinating tussilago farfara

Vi räfsar det gamla gräset på föreningens äng, röjer buskar och ser över hässjevirket. Vi spanar också efter de humlor och bin som förhoppningsvis yrvaket har börjat surra. Ta med fika. Vi har redskap, men behöver flera insektshåvar. Ängen kallas Göras Kalles täkt och ligger i Sågsbo, utanför Bjursås

Lördag 10/5, samling på ”postenparkeringen” bakom Restaurang Hammars för samåkning kl 09.30 eller anslut på plats kl 10.00.

Kontaktperson: Mattias Ahlstedt, 0730 39 54 61, mattias.ahlstedt@naturskyddsforeningen.se