Falupolitiker är med och initierar viktigt upprop

När det gäller naturskydd bör Falu kommun ha som ambition att ta ett lokalt ansvar för de nationella mål och internationella åtaganden som vårt land har. Det menar åtminstone vi i Naturskyddsföreningen. Det lokala arbetet i varje kommun bör ta sikte på att bli så framgångsrikt att det bidrar till att Sverige som helhet når de uppsatta miljömålen. Men när det gäller att förvalta skogsmark på ett hållbart sätt har en kommun förstås inte alla verktyg som krävs. Dels måste skogsnäringen ta sitt ansvar, dels krävs att riksdagen bidrar med skärpt lagstiftning och inte minst att regeringen avsätter mer resurser för bevarande av skogsmark.

Vi i Naturskyddsföreningen har ofta uttryckt att kommunerna borde försöka sätta mer press på regering och riksdag att ta sitt ansvar. Och det är precis det man nu gjort! Representanter för de styrande partierna i vår kommun, Jonny Gahnshag (s) och Richard Holmqvist (mp) finns med som undertecknare till ett öppet brev till regeringen. Där kräver man att staten ska höja resurserna för skydd och bevarande av värdefulla skogsmiljöer. Bra jobbat! Vi i föreningen fortsätter sätta press från vårt håll.

Läs det öppna brevet, publicerat i DT 2014-04-11 >>