Omställningsmånaden fortsätter

Under hela november pågår en omställningsmånad i Falun.

Nätverket Omställning Falun ordnar en rad aktiviteter under november månad, vissa gånger med kommunen som medarrangör. En rad andra föreningar och organisationer bjuder också in till arrangemang. Det sammanhållande temat är att diskutera grundläggande förutsättningar för ett hållbart samhälle.

Program omställningsmånaden