Skogsbruk utan hyggen

DCF 1.0

Naturkultur – en 3-dagars kurs om naturvärden och hyggesfritt skogsbruk, Falun 22-24 september.

Grunderna i Naturkultur: Skogens värden  – Hur träden producerar virke  – Konkurrens  – Nyckelbiotoper – När är träden mogna för avverkning? – Att välja träd vid avverkning – När behöver man plantera? – Hur röjer man?

Tre kurstillfällen i Dalarna, torsdag-lördag:
Mora 15-17 september
Falun 22-24 september
Hedemora 29 september – 1 oktober

Vi har bara tio platser per kurs så anmäl dig direkt för att vara säker på att komma med! Kursen avslutas med gemensam exkursion till Siljansfors försökspark den 7 oktober. Vi startar första dagen klockan 18.00 och håller på till 21.00. Övriga dagar blir heldagar med lunch i skogen. I kursen ingår Mats Hagners bok Naturkultur och två luncher samt fika första kvällen. Tack vare bidrag från EU:s landsbygdsprogram kan vi erbjuda kursen för 700 kr.

Kursledare är Bonnie Nilzon, Bodbäcken skog, dit du även kan vända dig med frågor om kursen tel. 072- 203 00 18 eller e-post b.f.nilzon@live.se. Anmälan senast en vecka innan kursen till Studieförbundet Vuxenskolan, Eva Nordkvist tel: 0243 – 820 80, e-post: eva.nordkvist@sv.se