Tal vid Earth Hour 2011

Facklor&utsikt

Richard Holmqvist (MP), ordförande för miljönämnden i Falu kommun, höll följande tal i samand med Earth Hour:

• Mössbyte: Från Naturskyddsföreningen till Falu kommun
o För några timmar sedan avgick jag definitivt ur styrelsen för Naturskyddsföreningen i Falubygden efter några månader i karantän. Nu är jag ordförande i Miljönämnden i Falu kommun. Spännande rollbyte. I kväll innebär det ingen skillnad. Kommunen deltar fullt ut i Earth Hour!

• Men behövs det? Två kalla vintrar – då är väl allt frid och fröjd?
o Nej – precis tvärtom, enligt en teori som presenterades i SvD 14 mars i år. Globalt sett hör de två senaste åren till de varmaste som uppmätts sedan mätningarna började för 150 år sedan. Så här tror man att är: Isavsmältningen har under de senaste somrarna varit rekordstor. Solens strålar absorberas i vattnet i stället för att reflekteras mot isen. På hösten värmer vattnet upp luften över Ishavet. Det påverkar vindsystemen. Nordanvindar, kalla jämfört med västvindarna, dominerar. Resultatet blir kalla vintrar i Skandinavien trots att jorden som helhet blir allt varmare.

• Hur står det till med klimatet? Tyvärr inga förbättringar. Koldioxidhalten stiger snabbare än väntat, temperaturen också. Intrycket är att det måste bli värre innan insikten blir så stor att det kan bli bättre. Men insikten växer. Att vi står här är ett tecken på det.

• Earth hour
o Ca en halv miljard människor från 131 länder deltar i en gemensam aktion. Vi släcker ljuset en timme för att, som FN-chefen Ban Ki Moon uttrycker det, använda 60 minuters mörker för att hjälpa världen se ljuset.
o Släckta lampor i en timme per år är naturligtvis, som åtgärd för att svalka ner jorden helt meningslös. Det är övertygelsen att vi jobbar tillsammans som kan lyfta berg. Det är det vi gör efteråt, när vi gått härifrån, som hjälper!

• Vi kan göra som klimatpiraterna, t ex superhjälten Sofia, ny styrelseledamot i Naturskyddsföreningen, se till att vi var och en blir allt klimatsmartare. Det går att komma långt på det sättet, klimatpiraterna har sänkt sin energiförbrukning högst märkbart.

• Men ännu viktigare är politiken. Det är vad vi gör tillsammans som gör den stora skillnaden. Vi är visserligen ganska duktiga här i Falun. Paradexemplet är koldioxidutsläppen från kommunens egna byggnader. 19 000 ton/år 1990 hade minskat till drygt 500 ton 2010. Falu energi & vatten är märkta med Naturskyddsföreningens Bra Miljöval för både el, värme och kyla. Problembarnet är transportsektorn som det inte händer inte så mycket med. Här behövs radikalare grepp. Påverka era politiker! Det går, beviset finner ni i Falun. Före valet gjorde Naturskyddsföreningen en enkät med ett antal klimatinriktade frågor till partierna i kommunen. Två partier (jag säger inte vilka) sa ja till alla föreslagna åtgärder. Till inte ringa överraskning sa nästan alla andra också ja till mesta.

• Så nu finns det underlag för en klimatvänlig politik. Löften ska hållas, även om de är givna före ett val. I det rödgröna dokument som ska styra politiken åtminstone fram till nästa val, står bland annat:
o En klimatplan för Falu Kommun ska tas fram och klimataspekterna ska alltid finnas med vid större beslut och upphandlingar.
o Energieffektivisering ska genomföras, framför allt av kommunens egna byggnader. Nya byggnader ska vara passivhus. Äldre hus ska i större utsträckning renoveras med målet att nå nära passivhus-standard.
o Falu kommun ska bidra att skapa förståelse och stöd för delvis övergång till andra transportsätt.
o En avgift på tjänsteresor med bil och flyg införs och intäkterna ska användas för klimatfrämjande åtgärder.
o Inom kommunens egna skogar ska kalhyggen successivt ersättas av en annan typ av skogsbruk, till förmån för klimat, biologisk mångfald och friluftsliv.

• Ni måste trycka på för att de fina planerna inte ska stanna på papperet. Men det här kommer sannolikt ändå inte att räcka. På sikt måste vi hitta ett sätt att leva som gör att vi klarar oss med ett jordklot. För det behövs fantasi och skaparkraft. Det här fixar inte politikerna – men gräsrötterna kan hjälpa till. Här kommer Omställning Falun in – med framtidsveckorna. Falu kommun stöder. Ett fyrverkeri av kulturhändelser, teater, utställningar, musik, debatter och annat sätter igång. Avsikten är att släppa tankarna loss. Nionde april sätter det hela igång. Håll utkik!

• Tillsammans kan vi klara klimatet. Det kräver förändringar på alla plan, dessutom fantasi och envishet. Vi kan inte vara säkra på att lyckas, men att inte försöka kan ju inte vara riktigt klokt!

Richard Holmqvist
Ordförande i miljönämnden i Falu Kommun