Medskapa framtiden

medskapa framtiden

Söndag 13 mars ordnas ett heldagssymposium om att hitta kraften att förändra vår gemensamma framtid.

Falun 13/3, Studieförbundet NBV, Parkgatan 1. Föranmälan krävs, se nedan!

Ett heldagssymposium (10-17) om vad som krävs för att ändra västvärldens kollektiva ”dröm” eller den kulturella berättelse som har styrt vårt beteende och vårt samhälle in i dagens återvändsgränd, och hur var och en kan medskapa en hållbar, rättvis och värdig framtid. Symposiet (på engelska Awakening the Dreamer – Changing the Dream) har skapats av organisationen Pachamama Alliance på initiativ av ursprungsfolk i Ecuador.

”Jag kan varmt rekommendera symposiet! Det berör och inspirerar, särskilt intressant för de som vill uppleva ett holistiskt sätt att förmedla dessa frågor till andra.”

Stuart Pledger, Sustainable Leadership Laboratory.

Förhandsanmälan till niklashogberg@swipnet.se. Deltagaravgift 380 kr inklusive lunch, fika, frukt mm… Boka i god tid – begränsat antal platser (ett fåtal med rabatt)! Ytterligare information skickas ut några dagar i förväg.

Symposiet kan beskrivas som en utforskning av hur vi som ”medskapare” bäst kan göra skillnad för en hållbar, rättvis och meningsfull framtid. Seminariet, som idag förs ut av en mängd organisationer i ett 50-tal länder över hela världen, innehåller en gedigen genomgång av var vi står idag, hur vi kom hit, vad som är möjligt för framtiden och vilken makt vi har som individer att delta i skapandet av denna gemensamma framtid. Framför allt utforskar vi hur vi relaterar till dessa frågor och hur vi kan hitta verktyg och förhållningssätt som ger kraft att agera hållbart och inte bara reagera i stunden.

Varmt välkommen!

Niklas & Maria-Conchita Högberg 070-7544840

Ytterligare bakgrund om symposiet

Symposiet är skapat som ett stöd i att hantera den unika möjlighet och utmaning som mänskligheten står inför de närmaste fyra åren. Flera bedömare är eniga om att vad som sker under denna period kan påverka livsbetingelserna för många, många generationer framåt när det gäller hållbar utveckling. Troligen når vi inom kort Peak Oil varefter produktionen får allt svårare att hänga med i efterfrågan. På politisk nivå inträffar t ex det viktiga Toppmötet om Jorden (Earth Summit) i maj 2012, som uppföljning av Rio-mötet 1992. Men de kanske allra viktigaste insatserna är de som vi, var och en, kan tillföra i samspel med varandra. Detta är workshopens huvudfokus.

Syftet är inget mindre än att frambringa en mänsklig närvaro på jorden som är både hållbar, rättvis och meningsfull – tre aspekter av samma fråga. Som engagerade samhällsmedborgare har de flesta av oss redan mycket kunskap och gör även mycket för att dra vårt strå till stacken. Ändå är det lätt att känna sig maktlös i det större sammanhanget. Seminariet vänder upp och ned på våra föreställningar och visar att verklig global förändring börjar hos individerna genom att vi använder vår makt att påverka vår gemensamma kulturella berättelse eller dröm, som ursprungsfolken kallar det. Den makten menar de är starkare än alla andra maktinstanser tillsammans – politiska, ekonomiska, militära och religiösa. Vi får tillgång till den när vi möter oss själva – våra tankar och föreställningar men framför allt våra känslor, vår respons på världen.

Varje kultur eller civilisation bärs av en kollektiv dröm eller berättelse och det är denna dröm som styr vårt agerande och våra val i det dagliga livet. Ursprungsfolk från bl a Ecuador menar att vi i den industrialiserade världen i Norr måste skapa en ny dröm som inte prioriterar yttre materialistiska värden framför inre existentiella värden, utan skapar en balans mellan de två. En sådan förändring av den kollektiva drömmen är en förutsättning för att förändra våra ohållbara konsumtionsmönster och samhällssystem och lära oss att leva på sätt som inte äventyrar övriga arters överlevnad – och därmed vår egen – eller kommande generationer. För ursprungsfolken uttrycks detta möte mellan yttre och inre perspektiv i en profetia som säger att den nordliga Örnen och den sydliga Kondoren nu återigen kan flyga tillsammans på samma himmel, här beskrivet i en vacker video: www.pachamama.org.

Om organisationen Pachamama Alliance

Symposiet har utformats av organisationen Pachamama som bl a har blivit känd för sin roll i att Ecuador som första land i världen införde Naturens rättigheter i sin konstitution. Det innebär att Naturen idag behandlas som en egen juridisk person med egna suveräna rättigheter, egen röst och rätt till advokat. Detta är enligt många den felande länken för att världen på allvar ska ta sig an hållbar utveckling. Konceptet, som nu snabbt sprider sig över världen och bl a diskuteras i FN, knyter ihop vår världsbild i Norr, där vi separerat oss från varandra och naturen, och naturfolkens världsbild där alla livsformer hänger samman och respekteras som jämlika. Ett annat unikt initiativ har lett till att Ecuador idag avstår från att exploatera regnskog med oljefynd och får hjälp från övriga världen att kompensera inkomstförlusten.

Ytterligare ett initiativ handlar om att på fyra år mobilisera ett globalt engagemang för att åstadkomma ett grundläggande skifte i vår civilisations inriktning – Four Years. Go. Det är detta som vi vill bjuda in dig till att delta i, utifrån dina förutsättningar och det som inspirerar dig. Ett första steg kan vara att komma till symposiet. Du kan också själv stå som värd för ett symposium, i ditt hem, arbetsplats eller lokalsamhälle. Det är ett effektivt sätt att bidra till en ny och mer hållbar dröm om oss själva och jorden. Ýtterligare en möjlighet är att själv börja leda symposier, det behöver nå ut till många människor med tanke på syftet. För dig som vill gå vidare efter symposiet erbjuder vi en träning den 24-27 mars, kontakta oss för mer info.

Några länkar om Pachamama Alliance och deras initiativ:

www.pachamama.org med aktuella händelser, starka videos och berättelser…
www.awakeningthedreamer.org, som sprider seminariet över hela världen.
www.fouryearsgo.org samordnar initiativet för att förändra historien på fyra år.