Välkommen på oktobervandring

 

Svenska Turistföreningen arrangerar vandring i Lugnetområdet 22 oktober.

Naturskyddsföreningen i Falubygden har ett samarbete med Svenska Turistföreningen och Friluftsfrämjandet där vi turas om att ordna vandringar. Senast var det Friluftsfrämjandet som ordnade. Nu har Turistföreningen arrangerat en oktobervandring i Lugnetområdet den 22/10 mellan kl. 14.00 och 16.00 med start och avslut vid Skyttepaviljongen. Skyttepaviljongen ligger på sportfältet vid den lilla dammen. Efter vandringen är det fika (som man själv betalar ) och Ola Malm kommer att berätta om husets historik. Mer information finns på Turistföreningens hemsida .

Skyttepaviljongen hittar man till genom att gå/åka från Lugnetleden vägen mot Skuggarvet/Sundborn. Efter ett par hundra meter är det skyltar som hänvisar till Skyttepaviljongen.

Välkomna

Catherine, STF
Bernt, Naturskyddsföreningen, 070-378 23 36