Dags för en bilpool där både kommun och privatpersoner är medlemmar

Artikeln är publicerad i DT 2015-09-19

Idag arrangerar Falu kommun en temadag, Trafikantdagen, i syfte att inspirera till hållbara resvanor. Naturskyddsföreningen bidrar med att ordna en partidebatt, där vi bland annat tänker föreslå våra politiker att Falu kommun ska inrätta en bilpool som kan samnyttjas av kommunanställda och privatpersoner. Vi vill kort förklara varför.

Det finns gott om erfarenheter från olika håll i Sverige, och världen, som visar på fördelarna med att dela bil med andra. För den som äger sin egen bil är de fasta kostnaderna höga och de rörliga relativt låga. Att lägga kostnader på andra färdmedel känns onödigt, vi väljer gärna att ta bilen när vi väl äger en. Den som är medlem i en bilpool får däremot anledning att börja ifrågasätta sitt resande. Slentrianåkandet minskar och man blir medveten om de alternativ som finns. Bilpooler är en viktig del i ett paket av åtgärder för att på sikt minska beroendet av privata bilar i morgondagens städer.

En fördel för bilpoolsresenären är att det finns olika bilar att välja på, så att bilen kan dimensioneras efter ändamålet. Idag dimensioneras privata familjebilar ofta för fjällresan även om man till vardags hade kunnat klara sig med en betydligt mindre och miljövänligare bil. Som medlem i en bilpool har man – idealt sett – tillgång till den typ av bil man behöver, bilen står parkerad hyfsat nära och bokning görs enkelt via dator eller mobil. Men för att detta ska gälla krävs att bilpoolen består av många fordon som finns spridda över staden.

Det är här kommunens bilflotta kommer in i bilden. Många av kommunens bilar används främst under kontorstid. En privatperson som väljer bilpool har däremot oftare behov av bil på kvällstid och helger. I en bilpool där delar av kommunens bilflotta öppnas för allmänheten skulle bilarna kunna utnyttjas maximalt effektivt på både dagar, kvällar och helger. Den här typen av bilpool finns idag i bland annat Båstad, Botkyrka och Lerums kommuner.

I Falu kommuns miljömål (Miljöprogrammet 2020) anges bland strategierna att man ska ”stödja lokala initiativ kring samåkning och bilpooler”. Naturskyddsföreningen föreslår nu att kommunen går ett steg längre och startar en bilpool som man nyttjar tillsammans med sina invånare.

Naturskyddsföreningen i Falun
Maja Myrén
Anton Grenholm