Programmakarmötet

Nu är det dags att planera föreningens aktiviteter för kommande vinter och vår. Vi välkomnar medlemmar att komma med förslag på hur programet ska se ut. Vi ordnar föreläsningar, utflykter, debatter med mera. Saknar du något? Eller har du en idé på en aktivitet som du vill genomföra i föreningens regi? Kom på programmakarmötet!

Måndagen den 1 december kl 19-21, på Trotzgatan 68 C

Vid frågor kontakta Birgitta Johansson, tel 070 6514107.