Motioner till riksstämman 2012

Årets riksstämma genomförs i Falkenberg den 16-17 juni. Från vår krets har det skrivits tre motioner till stämman som du hittar här nedan. Totalt har det kommit in 89 stycken motioner till stämman. På Naturkontakt kan du läsa alla motioner och diskutera dem innan stämman.

>> Motioner på Naturkontakt

Motion – Ta fram ett PRL

Motion – Bättre motionshantering

Motion – Alternativ till tillväxtekonomin

Räkneexempel till motionen ”Alternativ till tillväxtekonomin”