Inbjudan till kretsstämma 27 mars

Årets kretsstämma kommer att äga rum tisdagen den 27/3 i Egnellska huset, rum Swedenborg, på Myntgatan 45 (mitt emot Dalarnas Museum).

Innan stämman börjar får vi ta del av en redovisning ett traineeprojekt. Alyona Kashyna och Adam Leckius, två av riksföreningens ideella traineer under 2016-2017, har i sitt projekt undersökt Naturskyddsföreningens syn på arbetet inom området ”grön ekonomi” och vilka prioriteringar föreningen skulle kunna göra framöver. Naturskyddsföreningen i Falun har varit beställare av projektet. Läs mer >>

Upplägget för kvällen kommer ser ut som följer:

17.00 Föredrag: Naturskyddsföreningen och grön ekonomi (Alyona Kashyna)
17.45 Fikapaus (macka och kaffe/te)
18.00 Årsmötesförhandlingar

Nedan kan du ta del av dagordning, styrelsens verksamhetsberättelse för 2017 samt valberedningens förslag till ny styrelse och revisorer. Vi hoppas kunna vara klara ca 19.15. Alla medlemmar hälsas varmt välkomna!

Dagordning

Verksamhetsberättelse Naturskyddsföreningen i Falun 2017

Valberedningens förslag till styrelse och revisorer >>