Faluns solkarta – hjälp till dig som funderar på att göra egen solel!

Har du funderat på att utnyttja solens gratisenergi för el eller värme? Det kanske vore värt att ta reda på vad det skulle kunna ge. Nu kan du på Faluns solkarta se hur mycket solenergi som ditt tak tar emot och få en uppskattning av hur mycket du med solceller kan omvandla till el eller till värme med solfångare. Du hittar kartan via kommunens hemsida:

https://www.falun.se/bygga-bo–miljo/energi-och-uppvarmning/solkarta.html