Natursnokarna, 18 februari

Dags för vårens första träff för Natursnokarna, välkomna alla förskolebarn, föräldrar och syskon! Temat är
Spår av djur. Läs mer på Natursnokarnas sida: https://falun.naturskyddsforeningen.se/natursnokarna-vinter-och-var-2017/