Kurssammanfattning: Upptäck Faluns skogar

Under hösten 2017 arrangerade kretsen en serie exkursioner – i form av en studiecirkel – med temat ”Upptäck Faluns skogar”. Med ett brett anslag ville vi locka nya och gamla intresserade för att starta upp en skogsgrupp i Falun efter kursens avslut. I sammanfattningen nedan finns kartor, foton och anteckningar från exkursionerna samt anteckningar från det avslutande möte där studiecirkeln sammanfattades och inriktningen för skogsgruppens aktiviteter framöver skisserades.

Kurssammanfattning: Upptäck Faluns skogar >>