Träff om riksföreningens framtidsstrategi, 4/1

Just nu finns ett förslag på nya verksamhetsriktlinjer för perioden 2019-2022 ute på remiss. Riksstyrelsen har valt att kalla dokumentet för framtidsstrategi. Det finns till för att prioritera vilka områden föreningen ska arbeta med under kommande fyraårsperiod. Kretsen ska skriva ett gemensamt svar på remissen och vi är några som har tänkt ses den 4 januari kl 19.00 och prata ihop oss om detta. Välkommen du också hem till Birgitta Johansson på Trotzg. 68C!

Du hittar framtidsstrategin på Naturkontakt >>

Remissen är öppen att svara för alla medlemmar på fram till 7 januari. Förslaget kommer slutligen att läggas fram för beslut på riksstämman 2018.