Vårt fortsatta arbete för Faluns skogar

Som en sista del av kursen Upptäck Faluns skogar samlas vi för att komma fram till hur vi kan arbeta vidare med skogsfrågor i Falun. Alla som är intresserade av skogsfrågor är välkomna!

Tid och plats: Söndag 26 november kl 18.30, Studiefrämjandet, Magasinsgatan 27.