Synpunkter på fördjupad översiktsplan

Naturskyddsföreningen i Falun har granskat kommunens förslag till fördjupad översiktsplan för Falu tätort. Vi har varit en grupp på åtta personer som under ett antal kvällar, och med arbete däremellan, satt oss in i framtidsplanen för stadens utveckling. Nya bostäder, industriområden, hur grönområden behandlas och hur trafiklösningar ska tillgodose våra behov är några av de förslag som läggs. Föreningen har många synpunkter på hur de gröna värdena behandlas, på transportlösningar och var nya bostäder ska byggas. Vi vill ställa om till en hållbar stad och har bland annat ett eget förslag till bostadsbyggande i centrumnära områden. Vi tror att bostadsbristen kan lösas utan att göra våld på stadens gröna värden och byggnadskultur.

Läs Naturskyddsföreningens remissvar >>

Läs kommunens förslag till fördjupad översiktsplan >>