Ängsfagning och humlespaning i Sågsbo, 7 maj

Föreningen har en fin blomsteräng i Sågsbo, Bjursås. Den behöver vårstädas, fagas, varje vår. Det betyder att vi räfsar gammalt gräs, löv och kvistar, drar upp/knipsar av sly, ser över träd och buskage på ängen samt njuter av våren. Vitsipporna brukar blomma som bäst då, också blåsippor och andra vårblommor finns på ängen.

I år har vi också skaffat lite nytt hässjevirke som behöver göras i ordning. Det behöver vi hjälp med. Kapas, huggas och göras klara till sommarens hässjning på slåttern (5/8).

Dessutom får vi besök av en humleexpert, Jens Montelius-Risberg som kommer berätta om de humlor vi ser och hur de lever. Den här aktiviteten passar jättebra för barn och vuxna som tycker det är spännande med humlor och andra insekter.

Ta med fika och kläder efter väder. Vi har de redskap som behövs. Välkomna!

Information: Mattias Ahlstedt, 0730-39 54 61, mattias.ahlstedt@naturskyddsföreningen.se

Samåkning från ”postenparkeringen” bakom Restaurang Hammars för samåkning kl 09.30, eller kom direkt till ängen kl 10.00 – trevägskorsningen vid adressen Sågsbo 34.