Upptakt 20/2: i vilken riktning ska Falun utvecklas?

Välkommen till Studiefrämjandet den 20/2 kl 19.00 för att samtala om den fördjupade översiktsplanen för Falu tätort, som nyligen gått ut på remiss.

En översiktsplan anger hur en kommun på lång sikt ser på användningen av olika mark och vattenområden, men även på hur den redan byggda miljön ska användas, utvecklas och bevaras. Utöver översiktsplanen – som gäller hela kommunens yta – kan man göra fördjupningar för specifika områden. I Falun ska en fördjupad översiktsplan tas fram för Falu tätort och området runt Varpan.  Förslaget (kallad ”samrådshandling”) finns inte som ett traditionellt dokument utan är helt nätbaserat, med text och kartor som man navigerar till och läser på dator eller mobil.

Läs samrådshandlingen >>

Vi medlemmar i Naturskyddsföreningen har tillsammans gedigna kunskaper om skyddsvärda natur- och kulturområden, åkermark, liksom om vikten att planera klokt för kollektivtrafik, gång och cykel för att skapa bättre förutsättningar för hållbart resande. Förhoppningsvis blir vi en grupp som kan ses 3-4 gånger under våren och gemensamt skriva ett remissvar. Remissvar ska vara inne senast 28 april. Alla är välkomna!

Tid och plats: Måndag 20/2 kl 19.00-21.00, Studiefrämjandet, Magasinsgatan 27.

Mer om arbetet med översiktsplanen på dt.se >>