Vem ska betala en gruvas miljökostnader?

Nya gruvor kan vara på gång i Falu kommun, något som riskerar medföra stora ingrepp i naturen och ge allvarliga störningar för boende i närheten. Sveriges världsunikt liberala minerallagstiftning måste arbetas om till gagn för samhället, skriver Naturskyddsföreningen i en debattartikel i Dala-Demokraten den 20 juni.

Läs artikeln i Dala-Demokraten >>

Läs ett referat från informationsmöten med Boliden AB i Dalarna i april 2016 >>

Läs PM Gruvnäringen i Dalarna (2016-03-02) >>