Föreläsning om naturvårdsbränning, 10/5

Dennis_pumpskötare3

Länsstyrelsen har som en del av naturvårdsprojektet LIFE Taiga i uppdrag att planera och genomföra naturvårdsbränningar i skyddade områden. Målet är att skapa fler och bättre anpassade livsmiljöer som det idag är brist på. Fredrik Lundin som är projekt- och bränningsledare på Länsstyrelsen i Dalarna föreläser om vikten av brand för att arter inte ska försvinna.

Tisdag 10/5 kl 19 på Gamla Elverket, Ölandsgatan 8, Falun

Kontaktperson: Patric Engfeldt, 070-4738493