Möte om föreningens nya äng

Falukretsen har genom ett avtal med Landstinget Dalarna fått möjlighet att bruka en äng i Stadsparken i Falun. Platsen är idag delvis igenväxt och i behov av restaurering. Projektet är ett första steg i restaureringen av ängen, och kan ses som en praktisk studiecirkel i natur- och kulturvård och biologisk mångfald.

Vi inleder projektet med ett planeringsmöte där vi går igenom vad som ska göras, både på kort och lång sikt. Mötet sker på plats vid ängen, i övre delen av Stadsparken, se kartan.

Tid: Tisdagen 19/4 kl 18.30

Vid frågor, kontakta Patric Engfeldt, tel. 070 47 38 493, p_engfeldt@hotmail.com

 

karta_stadsparken